Izstāde “Pilsēta ar skatu uz ezeru” ciemojās Polockā


Sirmo Ludzu un vecāko Baltkrievijas pilsētu Polocku vieno kopīgās vēstures lappuses un izsenās kultūras saiknes. Abu pilsētu ciešo sadraudzību ir veicinājis 2016. gadā Ludzas novada pašvaldība noslēgtais sadarbības līgumu ar Polockas rajona izpildkomiteju, kura ietvaros paredzēta sadarbība tūrisma, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, pašvaldību darba, medicīnas, izglītības, kultūras, vides aizsardzības un uzņēmējdarbības un sporta jomās. Par īpaši auglīgu kultūras sakaru nostiprināšanā starp mūsu pilsētām ir kļuvis 2019. gads. Polockas jaunieši ņēma aktīvu līdzdalību Starptautiskajā bērnu un jauniešu muzikālajā festivālā “Saules lietus Latgalē – 2019”, kas norisinājās mūsu pilsētā šī gada 24. augustā. Savukārt ludzānieši tika silti uzņemti Polockas pilsētas svētkos no 2019. gada 30. augustam līdz 1. septembrim. Ludzas delegācijas sastāvā Polockā viesojās arī Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki. Uz Polockas pilsētas svētkiem muzejnieki ieradās ne jau tukšām rokām. Svētku pasākumu laikā 31. augustā Polockas pašā sirdī Meistaru ielā tika eksponēta Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieku veidotā izstāde “Pilsēta ar skatu uz ezeru”.

 

Ludzas delegācijas pārstāvji Polockas pislētas svētkos

Visas dienas garumā Polockas iedzīvotāji varēja iepazīties ar mūsu pilsētas vēsturi un tās kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem. LdNM ekspozīciju un izstāžu kurators V. Dzevaltovskis dalās savos iespaidos: “Izstāde “Pilsēta ar skatu uz ezeru” – krāsaina, koša, tajā skatāms liels klāsts fotogrāfiju ar brīnišķīgām Ludzas ainavām. Protams, ka tā piesaistīja ļoti daudzu svētku apmeklētāju uzmanību. Turklāt izstāde tika izvietota uz centrālās pilsētas ielas, kur pasākumu laikā pulcējās daudz ļaužu. To aplūkoja tūkstošiem cilvēku. Daudzi no viņiem nāca man klāt, uzdeva daudz dažādu jautājumu. Es sniedzu ne tikai atbildes uz tiem, bet arī izdalīju visiem interesentiem bukletus, kuros apkopota informācija par mūsu pilsētas vēsturi, ievērojamākajiem novadniekiem un nozīmīgākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem. Izstāde izraisīja arī masu informācijas līdzekļu darbinieku interesi. Sniedzu vairākas intervijas vietējās preses un televīzijas pārstāvjiem. Svētku dienas izskaņā jutos noguris, taču apzinoties to, ka tūkstošiem Polockas iedzīvotāju ir iepazinušies ar Ludzas kultūrvēsturisko mantojumu, deva spēku un vēlmi turpināt darbu.”

Pilsētas svētku laikā Ludzas delegācijas pārstāvji piedalījās dažādos pasākumos. Ludzas BJC tautas deju kolektīvs “Žiks” uzstājās svinīgajā intelektuālo spēļu atklāšanas pasākumā, Ludzas 2. vidusskolas audzēkņi deklamēja dzejoļus svētku Galā koncertā, Ludzas 2. vidusskolas audzēkņu komanda “Ļucina” ņēma dalību intelektuālajā spēlē ‘Skorinas spēles”. Trīs Polockā pavadītās dienas paskrēja kā viens mirklis. Uz atvadām visi dalībnieki izteica vēlmi turpināt veiksmīgi uzsākto sadarbību. Paldies Ludzas bērnu un jauniešu centram par organizēto braucienu!