Izstādes “Mēs par Latviju” atklāšana


2013.gada 6.novembrī  Ludzas  Novadpētniecības muzejā tika atklāta vizuālās mākslas olimpiādes Zilupes, Ciblas un Ludzas novadu skolu audzēkņu darbu izstāde “Mēs par Latviju”.

(No kreisās)  Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja S.Gutāne,  Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore M.Bule, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks E.Mekšs,  Ludzas novada pašvaldības  izglītības metodiķe J.Strogonova

2013.gada 6.novembrī  Ludzas  Novadpētniecības muzejā tika atklāta vizuālās mākslas olimpiādes Zilupes, Ciblas un Ludzas novadu skolu audzēkņu darbu izstāde “Mēs par Latviju”. Izstādītie plakāti veltīti Latvijas valsts pasludināšanas 95.gadadienai.  Ideja par šādu plakātu zīmēšanu pieder trīs novadu Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai L.Luckānei.  Izstādes atklāšanā uzstājās Zilupes un Pušmucovas skolēnu vokālie ansambļi, Zilupes Mākslas un mūzikas skolas deju klase, Tihovsku ģimene—Dace un Laima. Noslēgumā visi noskatījās šogad mūžībā aizgājušā ludzānieša V.Beinerta savulaik uzņemto filmu par sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanu virs Ludzas pasta ēkas Atmodas laikā.

 

Uzstājas  Pušmucovas pamatskolas skolēnu vokālais ansamblis

Uzstājas Zilupes, Ciblas un Ludzas Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja L.Luckān