J.Kuļņeva pasākums


Pie pērn muzeja teritorijā uzstādītā J. Kuļņeva krūšutēla tika lasīta dzeja, varonīgajam karavadonim par godu dziedātas dziesmas. Klātesošos uzrunāja Saeimas deputāts Aleksandrs Jakimovs, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja Alīna Gendele, deputāte Jevgeņija Kušča. 

Uz pasākumu ieradās delegācijas no Visaginas un Sanktpēterburgas. G. … uzsvēra, ka ļoti priecīga par to, ka 1812.gada varoņa J.Kuļņeva piemiņa  nav aizmirsta un uzdāvināja Ludzas Novadpētniecības muzeja direktorei uzdāvināja 1915.gadā izdoto grāmatu „Drosmīgais Kuļņevs”. Pasākuma laikā A.Vilne deklamēja pašsacerētos dzejoļus „Vēstule līgavai” un „Apsveikums J.Kuļņevam”. Klātesošie varēja dzirdēt A.Jakimova dzejoļus „J.Kuļņevs” un „J.Kuļņeva atgriešanās no Sanktpēterburgas dzimtajā mājā”. Labi pazīstamais ludzāniešiem bards S.Šļemins iepriecināja pasākuma dalībniekus ar pašsacerēto dziesmu veltītu J.Kuļņevam. Par kara laukā kritušo J. Kuļņevu aizlūdza pareizticīgo mācītājs t.Sergejs.

Pasākuma otrā daļa — koncerts, kuru vadīja Latvijas Puškina biedrības līdzpriekšsēdētāja Svetlana Vidjakina. Ar skaļiem aplausiem klāt­esošie apliecināja savu sajūsmu operdzie­dātājas Ellas Opaļevas dziedājumam. Atzinīgi tika novērtēts arī topošā operdziedātāja pušmucovieša Jāņa Matvejenko sniegums. Pareizticīgo kora Blagovest solists Jurijs Tjutjunikovs izpildīja vairākas krievu romances. Pasākums pagāja sirsnīgā gaisotnē.