Jauna muzejpedagoģiskā programma “Iespied savu vārdu ivritā” Ludzas Lielajā sinagogā


2019.gada sākumā Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” tika atbalstīts Ludzas Novadpētniecības muzeja projekts “Ludzas Lielās sinagogas ekspozīcijas pilnveide un jaunās muzejpedagoģiskās programmas “Iespied savu ivritā” izveide”.

Projekta mērķis – papildināt Ludzas Lielās sinagogas vēstures ekspozīciju un izstrādāt pedagoģisko programmu “Iespied savu vārdu ivritā”, kuras realizācijas laikā skolēni varēs iepazīties ar ebreju kultūru un Ludzas ebreju kopienas vēsturi, kā arī iepazīties ar ivrita alfabētu. Piešķirtais finansējums – 1700 EUR.

 

Projekta ietvaros tika izveidots ekspozīcijai atbilstošs galds ar ivrita alfabēta burtu koka zīmogiem un izstrādāta jauna muzejpedagoģiskā programma. Apgūstot jaunās zināšanas, bērni jau var patstāvīgi iespiest savu vārdu, izmantojot zīmogus ar ivrita burtiem, kā arī paņemt iespiedumu līdzi, saglabājot atmiņu par Ludzas Lielās sinagogas apmeklējumu un ebreju īpatnējo kultūru.

Muzejpedagoģiskās programmas laikā bērniem ir iespēja iepazīties ar ivritu – seno ebreju valodu, kuru arī pirms simts gadiem audzēkņiem bija speciāli jāiemāca, jo Latvijas ebreji sādzīvē izmantoja pavisam citu valodu –  jidišu. Aplūkojot autentiskus paraugus – Toras tīstokli,  vēstules, rakstītas ivritā, rotaļu ‘dreidels’ – bērniem rodas priekšstats par šo neparasto valodu, kur vārdus raksta  no labās puses uz kreiso, bet patskaņus apzīmē vēl savādākā veidā – zem līdzskaņiem.

Programmu var iepriekš pieteikt pa tālruni: +371 65723931.