Klāt 10. Latvijas Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls “Vezums”


Amatierteātru festivāla organizēšana Ludzas Novadpētniecības muzeja brīvdabas teritorijā ir kļuvusi par jauku tradīciju, jo muzeja Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas ekspozīcija ar tajā izvietotajiem celtniecības objektiem kalpo kā brīnišķīga dekorācija uzvedumiem ar lauku sadzīves  tematiku. Plašajā un sakārtotajā teritorijā pietiek vietas visiem – gan teātru kolektīvu dalībniekiem, gan arī skatītājiem.

Šogad Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivālā piedalījās 16 kolektīvi no dažādām Latvijas vietām. Savu meistarību izrādīt bija ieradušies teatrāļi no Madonas, Rīgas, Limbažu, Kārsavas, Viļakas, Valmieras, Rundāles, Jelgavas, Lielvārdes un Ludzas novadiem. Vislielākais dalībnieku skaits bija ieradies no Bauskas novada, to festivālā pārstāvēja veseli trīs kolektīvi.

Festivāla “Vezums” atklāšana notika 29. augustā, plkst. 10.00 ar amatierteātru festivāla dalībnieku gājienu, kura priekšgalā bija Ludzas pilsētas domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. E. Mekšs sveica visus festivāla dalībniekus un novēlēja kolektīviem veiksmi, bet skatītājiem gūt daudz pozitīvu emociju. Festivāla dalībniekus uzrunāja arī tā galvenie organizatori – Ligita Valijeva un Biruta Jermaka. Amatierteātru kolektīvu veikumu vērtēja kompetenta žūrija: Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore Aina Matīsa, Latvijas amatierteātru speciālists Haralds Ulmanis un režisore, skatuves runas pedagoģe Māra Liniņa.

Pēc svinīgās ievaddaļas skatītāji varēja izbaudīt amatierteātru kolektīvu uzvedumus, divu dienu garumā notika sešpadsmit dažādu žanru priekšnesumi. Kā pirmie uzstājās Salnavas amatierteātra kolektīvs ar J. Ļubkas uzvedumu “Peļimona i kolhozs”.

Pasākumu rīkoja Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Suprātka” un Valsts kultūrkapitāla fonda, Latgales reģiona attīstības aģentūras un A/S Latvijas valsts meži atbalstu.