Konkurss “ Putni aiz mana loga”


Ludzas Novadpētniecības muzejs, pateicoties Ludzas novada pašvaldības atbalstam, organizē konkursu “ Putni aiz mana loga”. Konkurss paredzēts Ludzas, Zilupes, Ciblas un Kārsavas novadu skolu audzēkņiem. Darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās : pirmā vecuma grupa – 1. – 4. klašu audzēkņi, otrā vecuma grupa – 5. – 8. klašu audzēkņi, trešā vecuma grupa – 9. – 12. klašu audzēkņi.

Konkurss “ Putni aiz mana loga”

 

 

Ludzas Novadpētniecības muzejs, pateicoties Ludzas novada pašvaldības atbalstam, organizē konkursu “ Putni aiz mana loga”. Konkurss paredzēts Ludzas, Zilupes, Ciblas un Kārsavas novadu skolu audzēkņiem. Darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās : pirmā vecuma grupa – 1. – 4. klašu audzēkņi, otrā vecuma grupa – 5. – 8. klašu audzēkņi, trešā vecuma grupa – 9. – 12. klašu audzēkņi.

Konkursa nolikums.

 

 

Konkursa rīkotāji: Ludzas Novadpētniecības muzejs.

 

Konkursa mērķauditorija: skolu audzēkņi.

 

Konkursa mērķis: pilnveidot zināšanas par Latvijas putnu sugu daudzveidību, to īpatnībām un dzīvesveidu.

 

Konkursam iesniedzamā darba forma: konkursa darbs iesniedzams uz A4 formāta lapām, uz titullapas jānorāda skolēna vārds, uzvārds, mācību iestāde un klase.

 

Konkursa vērtēšanas kritēriji: konkursa žūrija ņems vērā, cik atbilde uz dotajiem jautājumiem ir pareiza un pilnīga. Tiks izvērtēta skolēna prasme pamatot savu atbildi un izteikt savu viedokli, kā arī skolnieka radošās spējas. Tiks ņemts vērā darba vizuālais noformējums.

 

Dalībnieku vērtēšana: darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās : pirmā vecuma grupa – 1. – 4. klašu audzēkņi, otrā vecuma grupa – 5. – 8. klašu audzēkņi, trešā vecuma grupa – 9. – 12. klašu audzēkņi.

 

Darbu iesniegšana: darbi jāiesniedz līdz 2014. gada 1. maijam Ludzas Novadpētniecības muzejā, Kuļņeva ielā 2, Ludzā, LV – 5701 ar norādi konkursam “ Putni aiz mana loga”. Darbus var sūtīt pa pastu vai arī personīgi nogādāt Ludzas Novadpētniecības muzejā.

 

Konkursa vērtēšanas komisija: konkursa vērtēšanai tiks izveidota komisija 5 cilvēku sastāvā: Ludzas novada pašvaldības pārtāvis, Ludzas bērnu un jauniešu centra un Ludzas Novadpētniecības muzeja pārstāvji.

 

Informācija par konkursu: Ludzas Novadpētniecības muzejs, t. 65723931, www.ludzasmuzejs.lv

Pirmo  trīs vietu ieguvēji ( katrā veca grupā) saņems vērtīgas balvas.

Konkursa jautājumi.

                 Teorētiskā daļa.

 

 1. Aprakstiet aiz loga redzētos putnus un to uzvedību! Kādā gadalaikā tika veikti novērojumi?

 1. Nosauciet putnu galvenās pazīmes ( pamatojoties uz bioloģisko viedokli), kuras tos  atšķir no pārējiem mugurkaulnieku grupu dzīvniekiem!

 1. Nosauciet un raksturojiet, kādi vēl ir putnu pārvietošanās veidi, izņemot lidošanu!

 1. Juras perioda putnu priekšteči.

 1. Vai jūs piekrītat sekojošam apgalvojumam( pamatojiet to): “ Ja visi putni tiktu iznīcināti, kļūtu neiespējami nodarboties ar lauksaimniecību” ?

 1. Kura no putnu kārtām skaita ziņā ir pati lielākā starp  zināmajiem putnu sugu veidiem?

 1. Kuri no tālāk minētajiem putniem nevar pārvietoties pa zemi:

svīre,

pupuķis,

lakstīgala,

pelēkais strazds,

žubīte,

sīlis?

 1. Uz kuriem no tālāk minētajām putnu sugām attiecas vārds – vidējais ?

Vakarlēpis,

dzenis,

dzilnītis,

sārtgalvītis,

strazds,

paceplītis.

 1. Kuras sugas kokus dižraibais dzenis visbiežāk izvēlas ligzdošanai?

 1. Nosauciet pašu mazāko putnu sugu starp minētajiem pīļu dzimtas pārstāvjiem:

pelēkā pīle,

garkaklis,

brūnkaklis,

mazā gaura,

prīkšķe,

krīklis.

 1. Nosauciet 2014. gada putnu Latvijā! Kāpēc tika izvēlēts tieši šis putns?

II Radošā daļā.

Ārā virmo pavasaris. Ar saknīgām putnu dziesmām tas stāsta mums, ka daba mostas no dziļā ziemas miega. Arī Jums, sveicinot dabas atmodu, mēs piedāvājam veltīt savu daiļradi pirmajiem pavasara vēstnešiem – putniem. Tā var būt gan eseja, gan pasaka, gan dzejas rindas ….