Kultūras mantojuma dienu pasākumā – jauna muzejpedagoģiskā programma “Iespied savu vārdu ivritā”


Katru gadu Latvijā norisinās Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru laikā interesentiem ir iespēja iepazīt vēsturiski ievērojamo mantojumu. Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi norisinājas no 12. līdz 15. septembrim. Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis ir tuvināt iedzīvotājus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību. Šis pasākums tika aizsākts 1984.gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos. Savukārt, kopš 1999.gada pasākums kļuvis par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 Eiropas Kultūras Konvencijas dalībvalstis.

            Šogad pasākumu organizatori izvēlējās ļoti nozīmīgu tēmu – “Restaurācija”, lai pievērstu lielāku uzmanību restaurācijas nozares un profesijas attīstībai, aicinātu uz dialogu ar plašu sabiedrību, veicinātu autentiskuma izpratni, oriģinālas, vēsturiskas nozīmes novērtēšanu un cienīšanu.

            Ludzai, pilsētai ar bagātu vēsturisko mantojumu, šī tēma nav sveša. 2016.gads iezīmējās ar unikālo Ludzas kultūrvēsturiskā centra objekta restaurāciju – tika atjaunota Ludzas Lielā sinagoga, vecākā sinagoga ne vien Latvijā, bet arī Baltijā, kas iekļauta vēstures pieminekļu sarakstā. Sinagogas ēka ir novērtēta Latvijas mērogā un konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva” 2016. gadā ir ieguvusi Latvijas labākās restaurētās ēkas balvu.

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros apmeklētājiem bija iespēja 13., 14. un 15. septembrī bezmaksas apmeklēt Ludzas Lielo sinagogu un iepazīties ar izstādi “Ludzas Lielā sinagoga pirms un pēc restaurācijas” vai piedalīties ekskursijās, veltītās sinagogas vēsturei un restaurācijai.

            Ļoti daudzi ludzānieši un pilsētas viesi izmantoja šo iespēju, lai Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros iepazītu gan kultūrvēsturisko objektu, gan Ludzas ebreju kopienas vēsturi un tās atstāto mantojumu.

            Protams, restaurētā sinagoga nav tikai un vienīgi lietišķais mantojums. Tā ir sava veida portāls ebreju tautas vēsturē un kultūrā. Mūsu novads vienmēr bijis daudznacionāls un daudzkonfesionāls Latvijas reģions, kur vēsturi veidojuši dažādu tautību cilvēki. Ebreju kultūras mantojums – pilsētas vēsturiskās mozaīkas neatņemama sastāvdaļa, un tieši Ludzas Lielā sinagoga ir  vieta, kur šodien var ar to iepazīties tuvāk.

            Kaut arī mūsu vēsture cieši savijas ar Ludzas ebreju kopienas vēsturi, taču gan reliģiju, gan valodu, gan sadzīves tradīcijas ebreju tautības pārstāvji ir saglabājuši savas, neskartas un mums dažreiz pavisam neierastas. Lai apmēklētājiem būtu iespēja vairāk uzzināt par šīm autentiskajām lietām, tika izveidots jauns interaktīvais piedāvājums un arī muzejpedagoģiskā programma “Iespied savu vārdu ivritā”.

Šis projekts tika īstenots, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fondam, Muzeju nozares attīstību programmu ietvaros.

Programmas laikā bērni iepazīstas ar ivritu – seno ebreju valodu, kuru arī pirms simts gadiem audzēkņiem bija speciāli jāiemāca, jo Latvijas ebreji sādzīvē izmantoja pavisam citu valodu –  jidišu. Aplūkojot autentiskus paraugus – Toras tīstokli,  vēstules, rakstītas ivritā, rotaļu ‘dreidels’ – bērniem rodas priekšstats par šo neparasto valodu, kur vārdus raksta  no labās puses uz kreiso, bet patskaņus apzīmē vēl savādākā veidā – zem līdzskaņiem.

Apgūstot jaunās zināšanas, bērni jau var patstāvīgi iespiest savu vārdu, izmantojot zīmogus ar ivrita burtiem, kā arī paņemt iespiedumu līdzi, saglabājot atmiņu par Ludzas Lielās sinagogas apmeklējumu un ebreju īpatnējo kultūru.

Programmu var iepriekš pieteikt pa tālruni: +371 65723931.