Latvijas Amatierteātru Brīvdabas izrāžu festivāls “Vezums”Ludzā


Ludzā 4. un 5. jūnijā norisinājās jau 12. brīvdabas izrāžu festivāls “Vezums”. Divu dienu garumā savu aktiermākslas meistarību izrādīja 10 amatierteātru kolektīvi, kas bija sabraukuši no dažādiem Latvijas novadiem.

Saskaņā ar ilggadējo festivāla tradīciju vispirms notika iepazīšanās ar visiem tā dalībniekiem – radošajiem kolektīviem. Pirmie ar savu vizītkarti uz skatuves kāpa Valmieras novada Matīšu amatierteātra aktieri, tad savus sveiciena vārdus teica Rīgas Tehniskās universitātes teātra “Kamertonis”aktieri, aiz viņiem sekoja Balvu novada Medņevas dramatiskais kolektīvs “Savējie”, Bauskas novadu pārstāvēja Vecsaules amatierteātris, savukārt no Ludzas novada festivālā uzstājās Isnaudas amatierteātris, vizītkaršu parādi noslēdza Bauskas novada Īslīces amatierteātris “Dadži”.

Festivāla laikā amatierteātru dalībnieki ne tikai priecē skatītājus ar jaunām izrādēm, bet arī sacenšas par labākā aktiera titulu un labākā režisora titulu. Kolektīvu māksliniecisko darbību vērtē kompetenta žūrija: latviešu teātra režisore un skatuves runas pedagoģe Aina Matīsa, aktieris, režisors Haralds Ulmanis un kinorežisore Māra Liniņa.

Festivāla izrāžu maratonu aizsāka Limbažu novada Skultes amatierteātris ar Hermaņa Paukša lugu “Muitnieka māja”, režisore Ligita Smildziņa. Pagājušajā gadā teātris atzīmēja savu 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Katru gadu teātru sezonas uzsākšanu kolektīvs atzīmē ar jaunas izrādes iestudēšanu. Festivāla žūrija, pasniedzot kolektīvam diplomu par dalību pasākumā, īpaši izcēla aktieru veiksmīgu sadarbību ar galvenās lomas tēlotāju Mārtiņu Bluķi.

Izrāde “Sīpoliņa piedzīvojumi” (režisore Evita Novicka) skatītājiem atmiņā paliks ar saviem košajiem teātra kostīmiem un harizmātiskajiem aktieriem. Bauskas novada Īslīces amatierteātra “Dadži”dalībnieki stāsta, ka kolektīvs jau 16 gadus lepojas ar saviem talantīgajiem aktieriem, izrāžu tērpiem un daudzveidīgu repertuāru. Teātra kolektīva galvenā vērtība – izjustās pacilātās emocijas skatītāju aplausu laikā. Kā īpaša festivāla balva kolektīvam “Dadži” bija ne tikai skatītāju aplausi, bet arī augstais žūrijas novērtējums. Īslīces amatierteātra “Dadži”aktrise Jolanta Muceniece saņēma diplomu par labāko aktrises darbu Tomāta lomu izrādē “Sīpoliņa piedzīvojumi. Diplomu par labākajiem kostīmiem arī  saņēma kolektīvs “Dadži”. Aktieru spēles aizrauti, skatītāji neviļus no Džanni Rodari burvju pasaules nokļuva latviešu pasakā.

Bauskas novada Vecsaules amatierteātra kolektīvs ar režisori Guntu Siliņu

Bauskas novada Īslīces amatierteātra “Dadži”aktieri izrādē “Sīpoliņa piedzīvojumi”.

Tomāta lomā – J. Muceniece

RTU studentu teātris “Kamertonis” uzstājās ar izrādi “Dzirnavnieces noslēpums” pēc latviešu literatūras klasiķa Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas”motīviem. Režisore Ludmila Stančika, atzina, ka aktieru sarežģītākais uzdevums bija atklāt skatītājiem galveno cilvēciskās būtības noslēpumu – piedošanu. Kuru ceļu iet – gaišo, pelēko vai melno? Katrs pats to izlemj. Teātris “Kamertonis” izveidots 1981. gadā, visu šo laiku tā vadītāja ir bijusi Ludmila Stančika. Festivāla žūrija viņai pasniedza diplomu par labāko režiju un darbu ar aktieriem.

RTU amatierteātra “Kamertonis” aktieru kolektīvs un režisore L. Stančika pēc izrādes

“Dzirnavnieces noslēpums”

Kā nākošā tika izrādīta Anitas Grīnieces luga “Ziņu dienests strādā”. To atveidoja Bauskas novada Uzvaras amatierteātra kolektīvs. Teātra režisore Iluta Puķīte skatītāju vērtējumam uzveda mūsdienīgu komēdiju, kurā tiek apspēlēta baumu un aprunāšanas tēma. Šī izrāde ataino cilvēkus, kas spēj “sacelt glāzē vētru” vai “uzpūst no mušas ziloni”. Kolektīvam tika pasniegts diploms par  “viena tante teica” problēmas veiksmīgu atspoguļojumu humora prizmā.

Spilgta un skatītājos pozitīvu emociju pārpilnību nesoša bija Balvu novada Medņevas dramatiskā kolektīva “Savējie”aktieru uzstāšanās. Režisore Valentīna Kaļāne festivāla pasākumam izvēlējās Aivara Bankas lugu ‘Visi radi kopā” un nebija kļūdījusies. Jau pirmajās izrādes minūtēs skatītāji tika ierauti spraigu Klīdzēju ģimenes notikumu virpulī, kas bija sabraukuši savas dzimtas mājās atzīmēt Vasarassvētkus. Harizmātiskie aktieri sajūsmināja ne tikai skatītājus, bet arī stingro žūriju. Viņiem tika pasniegti 2 diploni – par labāko izrādi ar saliedētu, organisku aktierspēli un Andrim Babānam par labāko aktiera darbu Jedrona lomu lugā “Visi radi kopā”. Pienācis gada svarīgākais notikums –  kapusvētki. Visi radi pulcējas kopā. Tā, arī šoreiz, kādreiz bagātās un kuplās Kliedzēju dzimtas mājās, pulcējas tuvāki un tālāki radi, Visus uzņem saimniece.

Balvu novada Medņevas dramatiskā kolektīva izrāde “Savējie”. Jedrona lomā A. Babāns un deputāta sievas Kliedzējkundzes lomā I. Logina

Dzelzavas amatierteātris no Madonas novada rādīja Andra Ūdra lugu “Rēgu rotaļas” ( režisore Kristīne Ozola).  Žūrija izcēla viņu oriģinālo un gaumīgo skatuves noformējumu.

Pirmo festivāla dienu noslēdza dzejas izrāde “Nakts raksti” (režisore Gunta Siliņa) Bauskas novada Vecsaules amatierteātra izpildījumā. Teatrālajā uzvedumā tika izmantoti A. Rancānes, I. Ziedoņa, M. Laukmales, L. Brīdakas, D. Judinas dzejoļi un prozas fragmenti. Vecsaules amatierteātris pastāv jau 42 gadus, pirmo reizi minēts tālajā 1942. gadā. Kā mēdz teikt paši aktieri: “Savu īsto vecumu mēs nemaz nezinām un gadus neskaitām. Mums pats svarīgākais ir  izjustais prieks no tikšanās ar skatītājiem. Žūrija Vecsaules amatierteātrim pasniedza diplomu par veiksmīgu dzejas skatuvisko improvizāciju.

Otrajā festivāla dienā skatītāji varēja baudīt trīs izrādes. Balvu novada Žīguru amatierteātris “Virši” ir uzvedis vairākas populārās latgaliešu dramaturģes Danskovītes lugas. Arī Ludzā notiekošais Brīvdabas izrāžu festivāls nebija izņēmums. “Virši” skatītājiem izrādīja lugu “Juoņa misterijas”, režisore Valentīna Kaļāne. Dramaturģes Danskovītes (īstajā vārdā Anita Ločmele) daiļradi skatītāji ir iepazinuši caur tautā iemīļotajām komēdijām “Ontons i Anne”.   

Balvu novada Žīguru amatierteātra “Virši” izrāde “Juoņa misterijas”.  Tāva lomā – I Bukovskis un  Muotes lomā – M. Bukovska

Ludzas novada Isnaudas amatierteātris, kuru vada teātra režisore Eleonora Obrumāne, fesstivālā uzstājās arBaibas Juhņevičas lugu “Kāzas”. Amatierteātris atzīmēs sau 20. pastāvēšanas gadadienu. Šajā laika posmā tika uzvestas daudzas izrādes, kas guva lielu atsaucību skatītāju vidū. Izrāde “kāzas”ir arī viena no  tām. Isnaudas amatierteātrī darbojas 15 radoši cilvēki. Festivāla žūrija īpaši novērtēja aktrises Vandas Žulinas darbu, piešķirot viņai diplomu par labāko otrā plāna lomas tēlojumu Minna izrādē “Kāzas”. Isnaudas amatierteātrim tika pasniegts diploms arī par izrādes kopējo vizuālo sniegumu.

Ludzas novada Isnaudas amatierteātra kolektīvs pēc izrādes “Kāzas” kopā ar režisori E. Obrumāni

Festivālu noslēdza Valmieras novada Matīšu amatierteātris ar izrādi “Provinces dzīves ainiņas”, režisores Nelda Irmeja – Bailīte un Kristīne Daiga. Šogad kolektīvs atzīmē savu 15. pastāvēšanas gadadienu. Amatierteātra aktieri ar lepnumu atzīst, ka pat pandēmijas ierobežojumu laikā nešķīrās no saviem skatītājiem. Matīšu amatierteātris saviem iemīļotajiem skatītājiem nofilmēja un izlika apskatei 100 latviešu tautas pasaku lasījumus.

Noslēgumā vēlos pateikties visiem festivāla dalībniekiem. Īpašs paldies iedvesmotājiem un pasākuma rīkotājiem – L. Valijevai ( festivāla pamatlicējai), Ludzas novada pašvaldībai un Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietniecei I. Silickai, Ludzas BJC direktorei E. Obrumānei, Ludzas Novadpētniecības muzeja direktorei M. Bulei, Ludzas novada kultūras metodiķei K. Demko – Seņkānei, biedrībai “Kira”. Uz tikšanos nākošajā teātru sezonā!