Latvijas valsts svētku nedēļa Ludzas Novadpētniecības muzejā


Latvijas valsts svētku nedēļā Ludzas Novadpētniecības muzejs pulcināja novada izglītības iestāžu audzēkņus uz muzejpedagoģisko programmu “Mana Latvija”, kas veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienai. Programmas laikā tās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar vēsturiskajām liecībām no LdNM krājuma, dzirdēt muzeja darbinieku stāstījumu par Latvijas valsts dibināšanu un Brīvības cīņām.