Ludza – Dembica: sadarbība turpinās


2014.gada augustā Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja A. Gendele un Dembicas pašvaldības vadītājs P. Volickis parakstīja sadarbības līgumu, kas iezīmē jaunu posmu Ludzas un Dembicas savstarpējās attiecībās.

2014.gada augustā Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja A. Gendele un Dembicas pašvaldības vadītājs P. Volickis parakstīja sadarbības līgumu, kas iezīmē jaunu posmu Ludzas un Dembicas savstarpējās attiecībās.

Kā visai simbolisku var vērtēt vēsturiskā dokumenta parakstīšanu Ludzas Novadpētniecības muzeja sienās, jo tieši muzejs kļuva par vienojošo elementu, caur kuru aug un attīstās sadarbība starp mūsu pilsētām. Kultūras apmaiņas ceļā starp Ludzas Novadpētniecības muzeju un Dembicas Reģionālo muzeju  mūsu pilsētas iedzīvotājiem radās iespēja baudīt fotoizstādi „Dembicas iedzīvotāju portreti”, savukārt, Polijā tika eksponēta izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam – poļu rakstniekam un ceļotājam Antonijam Ferdinandam Ossendovskim. Pašlaik uz seno pilsētu Polijas dienvidos aizceļojusi jauna izstāde ar nosaukumu „Pilsēta ar skatu uz ezeru”. Izstādes atklāšanā 11.septembrī starp uzaicinātajiem viesiem bija Dembicas pilsētas pašvaldības vadība, ungāru delegācija, kas bija ieradusies  ar vizīti Dembicā, biedrības „Dembicas novada draugi” locekļi un, protams, izstādes autore – Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore – M. Bule, kā arī muzeja darbinieki.

Izstādes atklāšanā Dembicas Reģionālā muzeja direktors J. Dimitrovskis atzīmēja, ka Poliju un Latgali vieno gadsimtiem ilga kopīga vēsture. No Žečpospolitas laikiem, kad Ludza ietilpa Poļu Inflantijā, pastāv ciešas kultūras saites starp mūsu reģioniem. Ludzas viduslaiku pils sienas glabā atmiņas par Polijas karali Stefanu Batoriju, kurš, saskaņā ar vēsturisko hroniku materiāliem, savas vizītes laikā Ludzā uzturējās šajā pilī.  Savukārt, Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore M. Bule uzsvēra kultūras apmaiņas nozīmi starp muzejiem, kas stiprina starptautisko sadarbību. Stāstot par izstādes veidošanu, M. Bule uzsvēra, ka līdzekļi tās izveidošanai 1200 euro apmērā tika piešķīti no Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF), un pateicoties Ludzas novada pašvaldības finansējumam izstāde tika nogādāta Dembicā.

Izstādes baneri piesaista uzmanību ar krāsainām fotogrāfijām, kurās atspoguļota mūsdienu Ludza, bet tām blakus redzamas melnbaltas, ap simts gadu vecas fotogrāfijas. Tās salīdzinot redzam, kā izmainījusies pilsēta pēdējo gadu laikā. Fotogrāfijas iemūžinātās sakrālās celtnes, mākslas relikvijas iepazīstina izstādes apmeklētājus ar reģiona bagāto vēsturi.

„Veidojot izstadi, atzīst M.Bule, – mēs centāmies uzsvērt Polijas kultūras mantojuma īpašu nozīmi un vērtīgumu mūsu novadā. Poļu tautas tradīcijas mūsu pilsētā rūpīgi glabā Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas biedri”. Nozīmīga vieta izstādē ir baneriem, kuri vēsta par ludzas Novadpētniecības muzeja ekspozīcijām un piedāvājumu.

Pateicoties sadarbībai starp Ludzas Novadpētniecības muzeju un Polijas vēstniecību Latvijā anotācijas un paskaidrojošais teksts tika pārtulkoti poļu valodā izstādes eksponēšanai Dembicā.

Uzstāšanās beigās M. Bule izteica cerību, ka kultūras apmaiņas tradīcija starp mūsu pilsētām pieaugs, un nākošajā gadā Ludzas novada iedzīvotājiem būs iespēja skatīt jaunu izstādi no Dembicas.

Kučāne, Ludzas Novadpētniecības muzeja

Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore M. Bule uzsvēra kultūras apmaiņas nozīmi starp muzejiem, kas stiprina starptautisko sadarbību