Cenrādis


Ludzas Lielās sinagogas
maksas pakalpojumu cenrādis

Ludzas Lielās sinagogas apmeklējums:

 • pieaugušiem – 3,00 EUR;
 • skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1,50 EUR;
 • ģimenes biļete (ar bērniem) – 5,00 EUR.

Muzejpedagoģisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam):

 • mācību iestažu audzēkņiem – 1.00 EUR,
 • pirmsskolas vecuma bērniem – 0.50 EUR.

Gida pakalpojumi (grupa līdz 15 cilvēkiem):

 • latviešu – 15,00 EUR;
 • svešvalodā – 20,00 EUR.

Sinagogu bez maksas apmeklē:

 • grupu vadītāji (2 cilvēki);
 • bērni no bērnunamiem, internātskolām, speciālām skolām (uzrādot dokumentu);
 • pirmsskolas vecuma bērni (līdz 6 gadu vecumam);
 • represētās personas (uzrādot dokumentu);
 • invalīdi (uzrādot dokumentu);
 • muzeju darbinieki un ICOM biedri;
 • Ludzas novada pašvaldības delegācijas;
 • Ludzas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņi (organizētajos pasākumos);
 • Trūcīgās, maznodrošinātās personas (uzrādot dokumentu).