Cenrādis


Ludzas Lielās sinagogas
maksas pakalpojumu cenrādis

Ludzas Lielās sinagogas apmeklējums:

 • pieaugušiem – 2,00 EUR;
 • skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1,00 EUR;
 • ģimenes biļete (ar bērniem) – 4,00 EUR.

Muzejpedagoģisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam):

 • mācību iestažu audzēkņiem – 1.00 EUR,
 • pirmsskolas vecuma bērniem – 0.50 EUR.

Gida pakalpojumi (grupa līdz 15 cilvēkiem):

 • latviešu, krievu valodā – 10,00 EUR;
 • angļu valodā – 15,00 EUR.

Sinagogu bez maksas apmeklē:

 • grupu vadītāji (līdz 3 cilvēkiem);
 • bērni no bērnunamiem, internātskolām, speciālām skolām (uzrādot dokumentu);
 • pirmsskolas vecuma bērni (līdz 6 gadu vecumam);
 • represētās personas (uzrādot dokumentu);
 • otrdienās – pensionāri (uzrādot dokumentu);
 • invalīdi (uzrādot dokumentu);
 • muzeju darbinieki un ICOM biedri;
 • Ludzas novada pašvaldības delegācijas;
 • Ludzas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņi (organizētajos pasākumos);
 • maznodrošinātās personas (uzrādot dokumentu).