Muzejpedagoģiskā programma “Iespied savu vārdu ivritā”


Programmas laikā bērni iepazīstas ar ivritu – seno ebreju valodu, kuru arī pirms simts gadiem audzēkņiem bija speciāli jāiemāca, jo Latvijas ebreji sādzīvē izmantoja pavisam citu valodu –  jidišu. Aplūkojot autentiskus paraugus – Toras tīstokli,  vēstules, rakstītas ivritā, rotaļu ‘dreidels’ – bērniem rodas priekšstats par šo neparasto valodu, kur vārdus raksta  no labās puses uz kreiso, bet patskaņus apzīmē vēl savādākā veidā – zem līdzskaņiem.

Apgūstot jaunās zināšanas, bērni jau var patstāvīgi iespiest savu vārdu, izmantojot zīmogus ar ivrita burtiem, kā arī paņemt iespiedumu līdzi, saglabājot atmiņu par Ludzas Lielās sinagogas apmeklējumu un ebreju īpatnējo kultūru.

Programmu var iepriekš pieteikt pa tālruni: +371 65723931.