Ludzas muzejs parakstīja sadarbības līgumu ar Norvēģijas Karalistes Hordalandas Muzeju centru


2016.gada 11.augustā Ludzas Novadpētniecības muzeja telpās tika parakstīts sadarbības līgums starp Hordalandas Muzeju centru (Norvēģija), Ludzas Novadpētniecības muzeju un biedrību “Ludzas amatnieks”. 

2016.gada 11.augustā Ludzas Novadpētniecības muzeja telpās tika parakstīts sadarbības līgums starp Hordalandas Muzeju centru (Norvēģija), Ludzas Novadpētniecības muzeju un biedrību “Ludzas amatnieks”.  Sadarbība starp Latvijas un Norvēģija partneriem aizsākās 2014.gada septembrī īstenotā projekta “Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” ietvaros. Projekta īstenošanas laikā tika veikta Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, rīkotas darbnīcas un meistarklases amatniekiem, Ludzas Lielajā sinagogā izveidota ekspozīcija. Parakstot līgumu, apliecinājām velmi sadarboties materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma izpētes un saglabāšanas jomā, sadarboties kopējo projektu izstādē un realizācijā, īstenot pētniecības un sabiedrības izglītošanas aktivitātes, sadarboties kopīgo tūrisma produktu attīstīšanā, kā arī veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp iestāžu darbiniekiem. Sadarbības līgums tika noslēgts uz nenoteiktu laiku.