Ludzas Novadpētniecības muzeja krājuma jaunieguvumi


2016.gada februārī Ludzas Novadpētniecības muzeja krājums tika papildināts ar arheoloģiskajiem materiāliem no Ciblas novada Budjankas pussalas, kas atrodas Lielā Ludzas ezera krastā Zvirgzdenes Šelupinku Ķīšu kalnā jeb Jeršovkā.

2016.gada februārī Ludzas Novadpētniecības muzeja krājums tika papildināts ar arheoloģiskajiem materiāliem no Ciblas novada Budjankas pussalas, kas atrodas Lielā Ludzas ezera krastā Zvirgzdenes Šelupinku Ķīšu kalnā jeb Jeršovkā. Te atrodas liels, labi izveidots, tipisks latgaļu pilskalns, kas ierīkots zemes raga galā no raga turpinājuma to nodalot ar lielu valni un grāvi. Tālāk pilskalna priekšpusē ir ar otru valni un grāvi nocietināta priekšpils jeb pilsētas vieta. Pilskalna pakājē abās tā pusēs un tālāk Budjankas pussalā ir plaša pilskalnam atbilstoša apmetnes vieta, kuras kopējā platība varētu sasniegt pat desmit un vairāk hektārus. Šajā pilskalnā un apmetnē 1956. un 1959.gadā izdarīti plaši arheoloģiskie izrakumi Elvīras Šnores vadībā. Ir noteikts, ka pilskalns un apmetne datējama ar 8./9. – 13.gs., tas ir – ar tā saukto latgaļu kultūras ziedu laiku. Ludzas Novadpētniecības muzeja krājumā jau glabājas dažādi priekšmeti no atradumiem Budjankas pussalā, kā piemēram, harpūnas, zvejas āķi, šķēpu uzgaļi, graudberži un podu lauskas.