Ludzas Novadpētniecības muzejs aicina piedalīties viktorīnā “Vai tu pazīsti Ludzas novadu?”


Ludzas Novadpētniecības muzejs aicina Ludzas novada iedzīvotājus un citus interesentus neatkarīgi no vecuma piedalīties viktorīnā “Vai tu pazīsti Ludzas novadu?”. Viktorīnas norises laiks: no 2024. gada 8. aprīļa līdz 2024. gada 10. maijam. Uz viktorīnas jautājumiem dalībnieki var atbildēt elektroniski, nosūtot tās uz muzeja e-pastu: muzejs@ludzasnovads.lv vai iesniegt atbildes Ludzas Novadpētniecības muzejā (Kuļņeva ielā 2, Ludzā). Atbildes uz viktorīnas jautājumiem jāiesniedz līdz 2024. gada 10. maija plkst. 14.00. Atbildot pareizi uz jautājumu, viktorīnas dalībnieks saņems vienu punktu. Uzvarētājs tiks noteikts pēc lielākā punktu skaita. Viktorīnas uzvarētāju apbalvošana notiks 2024. gada 18. maijā “Muzeju nakts 2024″pasākuma laikā.

Viktorīnas jautājumi

1. Ludzas novada robežās 20. gs. vidū darbojās daudz izcilu keramiķu. Bet tikai viens no viņiem īpašu atzinību guvis kā izcils sīkplastikas meistars. 1960. gadā keramiķim tika piešķirts Tautas daiļamata meistara nosaukums. Kas ir šis keramiķis?

2. Kurā gadā priesteris Jāzeps Aglonietis iesvētīja Mīlestības krustu, kas uzstādīts pie Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas?

3. Kurā gadā Ludzas sporta skolā iekļauta svarcelšanas nodaļa, kuru agrāk pārstāvēja sporta biedrība “Vārpa”?

4. Ludzas sporta skolas handbolistu augstos sasniegumus ir veicinājuši izcili treneri. Spilgts sasniegums bija 1975. gadā dzimušo meiteņu komandas uzvara pasaules handbola festivālā Partillē, Zviedrijā, 1992. gadā. Kā sauca šīs komandas treneri?

5. 2011.gada nogalē Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas bibliotekāre saņēma Voldemāra Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. Kā sauc šo bibliotekāri?

6. Kā sauc ludzāniešu vidū pazīstamu Ludzas dzejnieci, kura dzimusi Ļauderos, kopš 2000. gada viņa ir grāmatu mīļotāju interešu kluba “Varavīksne” biedre. 2017. gadā izdots viņas dzejoļu krājums “Sirdi savās plaukstās atnesu…”

7. Nosauciet Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli (netālu no Zilupes), kurā atrodas vieni no senākajiem Latgales sakrālās glezniecības darbu paraugiem, kuri darināti privitīvisma un naivisma stilā?

8. Vienā no tālākajiem Latvijas punktiem uzstādīta tēlnieka V. Titāna skulptūra „Austras koks”. Kur tā atrodas?

9. Nosauciet Ludzas novada baznīcu, kas iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Baznīcā atdusas poļu dzimtas muižniece, dzejniece Konstance Benislavska.

10. Kurā gadā Zilupei tika piešķirtas pilsētas tiesības?

11. Kas bija Ludzas Latgaliešu kultūrveicināšanas biedrības, kura tika dibināta 1920. gadā, pamatlicējs un priekšsēdētājs?

12. Nosauciet Ludzas pilsētas galvu, kura privātmāja atradās uz Rožu salas Dunakļu ezerā!

13. 1914. gadā Ludzas katoļu baznīcas dārzā bija apglabāts Ludzas dekāns un Krāslavas vikārs, kurš mira 37 gadu vecumā 13. kalpošanas gadā. Nosauciet viņa vārdu un uzvārdu!

14. 1929. – 1932. g. tika uzcelts Ludzas pasta-telegrāfa kantoris pēc arhitekta Dāvida Zariņa projekta. Kādās Latvijas pilsētās vēl tika uzceltas ēkas pēc šāda projekta?

15. Kurā gadā Eversmuižas pagastā tika dibināta lauksaimniecības skola, kura 1936.gadā tika pārcelta uz Runtortu?

16. Nosauciet Ludzas valsts tehnikuma direktora vārdu, kurš 1934. gadā bija apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni!

17. Nosauciet ievērojamu cilvēku, kurš dzimis 1926. gadā Ludzā! Jau agrā bērnībā viņš pārdzīvoja daudz traģēdiju: II Pasaules kara laikā nomira viņa māte, brālis tika smagi ievainots frontē, māsa izcieta 10 gadus ilgu sodu Gulaga nometnē. Viņa tēvs sapņoja kļūt par režisoru un uzņemt kino. Par savu profesiju šī persona ir teikusi sekojošus vārdus: “ Es vienmēr esmu centies parādīt cilvēka dvēseles diženumu un viņa miesas trauslumu”.

18. Šis talantīgais cilvēks dzimis Ludzas novadā, savulaik strādājis par matemātikas un vēstures skolotāju Nirzas nepilnajā vidusskolā. Zilo ezeru zeme sniedza pirmo iedvesmu topošā literāta pirmajiem daiļrades centieniem, kas iemiesojās skaistajās dzejas vārsmās:

Uzvilcis sev plecos skolas somas,

Lapkritis pa Ludzas ielām iet.

Zelta graudi — nobriedušas domas,

Maizes ceplī silta uguns dzied.

Nosauciet viņa vārdu!

19. 1923.gada janvārī Ludzā tika atklāts pirmais telefona sarunu punkts. Kur tas atradās?

20. 1934.gada jūnijā par godu Latgales atbrīvošanai kāds mākslinieks sagādāja pilsētai īpašu dāvanu. Nosauciet mākslinieka vārdu un kāda bija viņa dāvana?

21. 1935.gada februārī Ludzā tika nodibināta Latvijas aerokluba nodaļa. 1935.gada rudenī Latvijas aerokluba Ludzas nodaļa rīkoja aviācijas svētkus, kuru laikā iesvētīja buru lidmašīnu. Nosauciet, kādā vārdā tika nosaukta pirmā iesvētītā lidmašīna?

22. 1940.gada 11. augustā Ludzas pilsētas vēsturē notika kāds ievērojams notikums. Nosauciet to!

23. Latvijas PSR AP vēlēšanas notika 1941.gada 12.janvārī Ludzas Tiesas namā. Kas šajā vietā atrodas mūsdienās?

24. Kurā Ludzas novada pagastā darbojas vienīgais pagasta sieviešu koris ? Kāds ir šī kora nosaukums?

25. 2025. gadā etnogrāfiskais kolektīvs “Mārga” svinēs savu 60 gadu jubileju. Kurā pagastā darbojas šis kolektīvs un kas ir tā vadītāja?

26. Ludzas pilsētas vidusskolas skolotāja, kura 2023. gadā saņēma balvu par mūža ieguldījumu izglītībā?

27. Tā ir viena no lielākajām koka baznīcām Latgalē. Baznīcas celšanu uzsāka prāvests Alberts Uļjans 1922. gadā. Jauno baznīcu cēla tā, ka vecā baznīca palika jaunbūves iekšpusē. Kad jauno uzcēla, veco nojauca. Kurā vietā atrodas šī baznīca?

28. Kura Ludzas novada pagastā ir visvairāk ezeru?

29. Kurā vietā Ludzas novadā, pateicoties muižas īpašniekam baronam fon Lēvenšternam, ap 1883. gadu ieceļoja daudz luterticīgo latviešu zemnieku no Vidzemes un Kurzemes? Kāpēc?

30. 1923. gada 17. decembrī Ludzā tika organizēts pirmais Jaunatnes pulciņš Latvijā. Kā sauca šo pulciņu?

31. Kur un kad tika uzstādīts pirmais bankomāts Ludzā?

32. Kurā vietā Ludzas novadā atrodas aktīvās atpūtas parks “Zīdūņs”?

33. Nosauciet dabas liegumu – īpaši aizsargājamas dabas teritoriju kopš 1957. gada, kas atrodas pašā pierobežā, starp Pintu un Šešku ezeriem!

34. Kā saucās kafejnīca Kārsavā, kura tika atvērta 1967. gadā?

35. Nosauciet Malnavas muižas īpašniekus (secībā no pirmā līdz pēdējam) ?

36. Kurš no Ludzas novada priesteriem spēlē cītaru?

37. Kopš kura gada mūsu novada laikraksts iznāk ar savu tagadējo nosaukumu – “Ludzas Zeme”?

38. Kā sauc pasaulslavenu cirka mākslinieku “Cilvēku – akvāriju”, kas dzimis Pasienes pagastā?

39. Nosauciet izglītības iestādi Ludzas novadā, kuru jau 46 gadus vada viena direktore.

40. Kurš Ludzas Novadpētniecības muzeja Etnogrāfijas un brīvdabas nodaļas objekts ieguvis Latvijas muzeju biedrības gada balvu “Zelta puteklis”?