Māksliniekam Osvaldam Zvejsalniekam – 65


2009.gada 6.februārī Ludzas Novadpētniecības muzejā tika atklāta O.Zvejsalnieka gleznu izstāde. Katra no izstādītajām gleznām ir piesātināta ar emocijām un pārdzīvojumiem. Izmantodams krāsu valodu, autors lietoja izjūtu valodu, lai pastāstītu skatītājam par savu dzīvi.

2009.gada 6.februārī Ludzas Novadpētniecības muzejā tika atklāta O.Zvejsalnieka gleznu izstāde. Katra no izstādītajām gleznām ir piesātināta ar emocijām un pārdzīvojumiem. Izmantodams krāsu valodu, autors lietoja izjūtu valodu, lai pastāstītu skatītājam par savu dzīvi.

Mākslinieka dzīves lappuses iemūžināja daudz labu darbu, kuri caurstrāvoti ar mīlestību pret savu dzimto Latgali un tās kultūras  dzīvi. Pateicoties O.Zvejsalnieka iniciatīvai 2007.gadā  tika organizēts  starptautiskais plenērs „Rudens sirmajā Ludzā”.  Pēc plenēra noslēguma muzeja fondi tika papildināti ar Latgales un ārzemju mākslinieku darbiem. Vairums no izstādē skatāmām gleznām ir tapis šī plenēra laikā. Mūsu novada lauku ainavas vienkāršums un Ludzas kultūrvēsturiskā bagātība atrada atbalsi autora gleznās.

Gaidāmās jubilejas priekšnojautās O.Zvejsalnieks uzsvēra, ka šī dzimšanas diena viņam ir  atskaites punkts, gadu kalns, no kura var atskatīties uz savu dzīvi un novērtēt paveikto. Ieskatīsimies viņa dzīves lapaspusēs…

Osvalds Zvejsalnieks dzimis 1944.gada 21. martā Varakļānos.

Bērnības pirmās atmiņas saistās ar tuvāko dabu: Maltas upi un bērzu birzi salas vidū, netālu no pirtiņas.

  1. gadā topošais mākslinieks uzsāka mācības Nagļu 7-gadīgajā skolā.

Pēc vidusskolas beigšanas O.Zvejsalnieks apmeklēja M.Korņecka vadītos sagatavošanas kursus Latvijas Mākslas akadēmijā.

Izturējis spēcīgo konkursu 1958. gada oktobrī O.Zvejsalnieks ir iestājies Latvijas Mākslas akadēmijā, taču jau novembra sākumā viņu iesauca Padomju armijā.

Īpašas attiecības, kas lielā mērā iespaidoja tālākās gaitas, māksliniekam izveidojās ar gleznotāju, pedagogu, rektoru Induli Zariņu. Viņu piesaistīja I.Zariņa attieksme pret glezniecību, viņa gleznošanas maniere – paasinātie otas triepieni, izceļot krāsu ekspresiju, piesātinājuma iespējas, paužot  īstu krāsu prieku, bieži nojaucot žanrisko kanonu robežas.

1970.gadā pēc I.Zariņa uzaicinājuma O.Zvejsalnieks uzsācis darba gaitas Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā, kur strādāja par zīmēšanas un gleznošanas pedagogu.

1971.gadā E.Kalniņa vadībā mākslinieks aizstāvēja diplomdarbu “1905. gads”.

Ar Valsts eksāmenu komisijas 1971.gada 29.jūnija lēmumu O.Zvejsalniekam tika piešķirta mākslinieka – gleznotāja, zīmēšanas un rasēšanas skolotāja kvalifikācija.

Pateicoties Mākslas akadēmijas rektora I.Zariņa atbalstam, 1990.gadā Rēzeknē tiek atvērta Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle.

1993.gadā O.Zvejsalnieks kļūst par Rēzeknes Mākslas vidusskolas direktoru. Kādu laiku ir Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles vadītājs. 1991.gadā iegūst mākslas maģistra grādu. Kopš 2001.gada ir asociētais profesors, bet 2003.gadā kļūst par profesoru.

O.Zvejsalnieks savos audzēkņos – kā mākslas vidusskolā, tā akadēmijas filiālē – centies pirmām kārtām saskatīt un visādi atbalstīt talantu.

“Cītība ir laba lieta”, viņš sacīja, “bet tas ir tā kā ar dimantu un tā apstrādi: ja ir talants un uzcītība, tad var izslīpēt meistarību, bet ja nav īsta materiāla, slīpē, cik gribi, nekas neiznāks”.

Paralēli pedagoģiskajai darbībai O.Zvejsalnieks vadīja Mākslinieku savienības Latgales organizāciju, bija Tautas frontes aktīvists, 7. Saeimas deputāts.

Būdams Saeimas deputāts, autors uzsvēra, ka sevi neuzskata par aktīvu politiķi, jo viņš ir gleznotājs.

„Neskatoties uz vilinošajiem piedāvājumiem, savu dzīvi saistīju ar glezniecību un nenožēloju par to. Ja man būtu iespēja piedzimt otro reizi, tad es nodzīvotu savu dzīvi vēlreiz tāpat bez izmaiņām ”, atzinās mākslinieks.

Gleznošanas procesu mākslinieks uzskata par smagu darbs, kas prasa fizisko spēku un nervu atdevi. Tāpēc viņa gleznās atspoguļojas pieredze, dievišķā meklējumi un dzīves gudrība. Ne velti savu jubilejas izstādi O.Zvejsalnieks nosauca Baltā baznīca. Izstādes nosaukums demonstrē mākslinieka pasaulskatījumu. Tagad katram no mums ir unikāla iespēja iepazīties ar radošās dvēseles balto baznīcu. Laipni aicināti mākslas pasaulē!