Meteņi Latgales sētā


Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. 

Nāc nākdams, Metenīti,
Daudz uz tevis gaidītāju:
Gaid’ arāji, ecētāji,
Gaid’ miezīšu sējējiņi.

Latviešu tautasdziesma

           Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Metenis iezīmēja ne tikai pusceļu saulei no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām, bet arī vienu darbu beigšanu un citu sākšanu. Pēc tradīcijas līdz Metenim bija jābeidz vērpt linus un jāsāk aust. Tāpat Meteņa dienā vajadzēja pirmos mēslus uz tīrumu vest. Galvenā Meteņu dienas izdarība bija vizināšanās vai nu no kalna, vai ar zirgu, lai augtu gari lini.

           Ludzas novada skolēniem un skolotājiem bija iespēja nosvinēt šos svētkus pēc latviešu tradīcijām Ludzas Novadpētniecības muzejā teju divu nedēļu garumā: no 2010.gada 10. februāra līdz 17. februārim.  Muzejpedagoģiskās programmas „Meteņi Latgales sētā” vadītāja pastāstīja, ka Meteņi tiek saukti arī par Vastlāvi, Pīrāgu dienu, Aizgavēni un Buduļu vakaru. Meteņu svinētāji sacentās prāta spēlēs, atminot mīklas. Turklāt par katru pareizo atbildi programmas vadītāja cienāja apmeklētājus ar saldām balvām. Pēc prāta vingrināšanas programmas bērni izmēģināja roku mezglu siešanā un paklāju darināšanā. Programmas noslēgumā skolēni ar prieku vizinājās ar riņa ratu.

V.Dzevaltovskis, speciālists darbā ar apmeklētājiem