Miķeļdiena Ludzas muzejā


29. septembrī Ludzas Novadpētniecības muzejā Ludzas J. Soikana mākslas skolas audzēkņi ar jautrām izdarībām svinēja rudens saulgriežu svētkus – Miķeļdienu. Caur neparastiem uzdevumiem un rotaļām tika iepazītas rudens skaņas un rudens raksti, katrs varēja izrādīt savu veiklību un mieloties ar uz ugunskura vārītu gaiļa zupu.

Pasākuma dalībniekus sagaidīja Meža māte

29. septembrī Ludzas Novadpētniecības muzejā Ludzas J. Soikana mākslas skolas audzēkņi ar jautrām izdarībām svinēja rudens saulgriežu svētkus – Miķeļdienu. Caur neparastiem uzdevumiem un rotaļām tika iepazītas rudens skaņas un rudens raksti, katrs varēja izrādīt savu veiklību un mieloties ar uz ugunskura vārītu gaiļa zupu.

Pēc atraktīvajām spēlēm mielasts liekas vēl gardāks…