Muzeja izstādes ceļo pa Latviju un ārpus tās


Muzeju nozare ir viena no darbīgākajām un radošākajām nozarēm kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Lai īstenotu šīs funkcijas, muzeja darbinieki mēģina piesaistīt finansējumu no dažādiem projektu fondiem. Viens no fondiem, kurš atbalsta muzejnieku aktivitātes, ir Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Muzeju nozare ir viena no darbīgākajām un radošākajām nozarēm kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Lai īstenotu šīs funkcijas, muzeja darbinieki mēģina piesaistīt finansējumu no dažādiem projektu fondiem. Viens no fondiem, kurš atbalsta muzejnieku aktivitātes, ir Valsts Kultūrkapitāla fonds.

2015.gadā Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki īstenoja VKKF atbalstīto projektu “Ceļojošās izstādes “Viss sākās Ļucinas štetelē” izveide”. Izstāde veltīta Franku ģimenei – Ludzas fotogrāfam Vulfam Frankam un viņa dēlam, pasaulesslavenajam kinodokumentālistam, režisoram, t.s. Rīgas poētiskā dokumentālā kino skolas dibinātājam Hercam Frankam. Ikviena pilsēta, novads vai ciems lepojas ar savu vēsturi, kultūru, tradīcijām un sasniegumiem, taču jebkuras pilsētas, novada vai ciema vēsturi veido cilvēki. 2016.gada 21.janvārī Ludzas Novadpētniecība muzejā tika atklāta izstāde “Viss sākās Ļucinas štetelē”. Izstādes atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Lirrone Bar-Sadē.

Pēc eksponēšanas Ludzas muzejā izstāde aizceļoja uz Latvijas Universitāti, četrus mēnešus tā tika eksponēta muzeja “Ebreji Latvijā” Rīgā un 22.septembrī, Holokausta upuru piemiņas dienā Lietuvā, tā tika atklāta pie sadarbības partneriem Visaginas Mākslas galerijā. Izstādes iniciatores ir Visaginas Mākslas galerijas vadītāja Violeta Šeršnioviene un Visaginas pilsētas aktīviste Gaļina Udovenko. Visaginas pilsētā sava muzeja pagaidām nav. Pašlaik notiek materiālu vākšana un sistematizēšana. Tāpēc mūsu muzejs regulāri tiek aicināts tematiskās izstādes eksponēt Visaginas mākslas gelerijā. Izstādes “Viss sākās Ļucinas štetelē” teksti apmeklētājiem ir pieejami trijās valodās: latviešu, krievu un poļu, tāpēc ar izstādi var iepazīstināt vēstures interesentus arī ārpus Latvijas. Gribu pateikties Rēzeknes poļu ģimnāzijas pedagogu kolektīvam, īpaši direktorei V.Šidlovskas kundzei, par izpalīdzību tekstu tulkošanā un sastādīšanā. Tā ir jau otrā izstāde, kura tapusi sadarbībā ar Rēzeknes poļu ģimnāziju. Kāpēc ir vajadzība pēc tekstiem poļu valodā? Tāpēc, ka š.g. novembrī izstāde “Viss sākās Ļucinas štetelē” tiks eksponēta Dembicas reģionālajā muzejā Polijā. Dembica ir mūsu pilsētas sadraudzības pilsēta un ir vienošanās, ka vienu gadu mēs eksponējam izstādi Dembicā, otru – viņi pie mums. Šī būs ja trešā izstāde, kura ceļos uz Poliju.