Muzejā notiek darbs pie jaunās Vēstures ekspozīcijas daļas izveides


Viens no Ludzas Novadpētniecības muzeja darbības virzieniem ir Austrumlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, veidojot interesantas interaktīvas ekspozīcijas, un tā pieejamības nodrošināšana muzeja apmeklētājiem.  Jāatzīst, ka apmeklētāji muzeju pamatoti identificē ar tā ekspozīcijām.

Mākslinieks A.Misāns

2008.gadā tika izveidota un atklāta Vēstures ekspozīcijas sadaļa “Ludza Krievijas impērijas sastāvā”.  Izvērtējot šo ekspozīciju no šodienas skata punkta, tika atzīts, ka tai pietrūkst oriģinalitātes, nav vizuālās izteiksmības, tajā netika izmantotas mūsdienīgas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas lieliem soļiem ir ienākušas mūsu ikdienas dzīvē, un kas neapšaubāmi piesaista un uzrunā apmeklētāju. Līdz ar to tika pieņemts lēmums  – modernizēt šo Vēstures ekspozīcijas daļu (pārstrādāt ekspozīcijas plānu un realizēt jaunu ekspozīcijas māksliniecisko koncepciju). Lai īstenotu ideju šī gada sākumā Valsts Kutūrkapitāla fondā tika iesniegts un guva atbalstu projekts, kura mērķis ir ar muzejiskiem līdzekļiem izveidot ekspozīciju par Ludzas novada vēsturi laika posmā no 1772.gada līdz 1917.gadam.  Projekta realizācija sekmēs novada kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību plašai sabiedrībai un novada bagātās, daudznacionālās vēstures popularizēšanu. Projekta īstenotāji – muzeja darbinieki – plāno caur ekspozīciju emocionāli uzrunāt pēc iespējas plašāku apmeklētāju auditoriju. Pašlaik norīt darbs pie ekspozīcijas mākslinieciskā noformējuma, kuru veic muzeja noformēšanas mākslinieks Andris Misāns. Zīmējumos tiks integrēti krājuma materiāli un priekšmeti (muzeja krājumā glabājas unikāli priekšmeti, caur kuriem tiks parādīts vairāk nekā 200 gadu ilgs posms novada vēsturē). Plānots, ka projekta mērķis tiks sasniegts tieši ar spēcīgu ekspozīcijas māksliniecisko noformējumu, kas radīs apmeklētājos līdzdalības ilūziju, izsauks spēcīgas emocijas un veidos attieksmi pret minēto vēstures laika posmu. Par VKKF līdzekļiem ir iegādāta vitrīna un interaktīvais displejs. Projekta realizāciju līdzfinansē Ludzas novada pašvaldība.

Veidojot jaunas ekspozīcijas un pilnveidojot esošās, tiek veicināta Ludzas novada teritorijas kā tūrisma galamērķa pievilcība. Ilgtermiņā izveidotā ekspozīcija veicinās muzeja kā tūrisma objekta attīstību, piesaistot dažādu apmeklētāju auditoriju.