„Dzīvnieku valstī”


Programmas nosaukums „Dzīvnieku valstī”

Programmas mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi.

Programmas ilgums  — 45 min.

Programmas dalībnieku skaits: līdz 25 cilvēkiem.

Programmas vadītāja dalībniekiem parādās Meža mātes lomā. Meža mātes vadībā programmas dalībnieki iepazīstas ar Dabas nodaļas eksponātiem pēc tēmām „Cilvēka mājoklis un dārzs”, „Mežs”, „Pļava”, „Purvs”, „Ezers”.

Lai veidotu dialogu starp vadītāju un programmas dalībniekiem, aktivizētu bērnu uzmanību, attīstītu bērnu loģisko domāšanu, sagatavotu viņus jauno zināšanu ieguvei, tiek izmantotas tautasdziesmas, mīklas, dažādi interaktīvi uzdevumi.

Programmas mērķi:

  • Akadēmiskais: dot priekšstatu par Latvijas savvaļas dzīvniekiem un to dzīvesveidu;
  • Sociālais: attīstīt bērnu komunikatīvās spējas (darboties grupās, izteikt savu viedokli, uzklausīt citus).

Programmas uzdevumi:

  • iepazīstināt ar Dabas ekspozīcijā pārstāvētiem savvaļas dzīvniekiem pēc sekojošiem tematiem: „Cilvēka mājoklis un dārzs”, „Mežs”, „Pļava”, „Purvs”, „Ezers”;
  • veidot priekšstatu par savvaļas dzīvnieku dzīves vietu un dzīvesveidu, izmantojot folkloru un literāros darbus;
  • veidot dzīvnieku koptēlu, izmantojot pirkstiņu spēles;
  • attīstīt bērnu sensorās spējas, izmantojot pirkstiņu spēles;
  • modināt bērnos humānu attieksmi pret dzīvniekiem;
  • rosināt vēlmi pētīt un aizsargāt dzīvniekus.

Materiāli un aprīkojums:  Meža mātes tērps, spēles „Atrodi sev draugu” kartītes,  Pateicības raksts.