Gadskārtu svētku programmas


Ludzas Novadpētniecības muzejs sākumskolas audzēkņiem piedāvā latviešu gadskārtu svētku programmas “Meteņi Latgales sētā”, “Lieldienas Latgales sētā”, “Miķeļdiena Ludzas muzejā” un “Mārtiņdiena Latgales sētā”. Programmām var pieteikties nedēļu pirms minētu gadskārtu svētkiem.

 

“Meteņi Latgales sētā”. 

Programmas ilgums  — 60 min.

Programmas laikā tiek sniegta informācija par Meteņu  svinēšanas tradīcijām Latgalē  – Meteņdienas darbi, vizināšanās ar riņa ratu, Meteņdienas mielasts. Programmas dalībnieki apgūst mezglu siešanas un linu paklāju darināšanas pamatus, izbauda Meteņdienas jautro noskaņu – vizināšanās riņa ratā, Meteņdienas mielasts un rotaļas.

 

“Lieldienas Latgales sētā”

Programmas ilgums  — 40 min.

Programmas dalībnieki tiek iepazīstināti ar Lieldienu svinēšanas tradīcijām Latgalē  – olu krāsošana, šūpoļu kāršana, tautasdziesmas un ticējumi par Lieldienām. Programmas dalībnieki apgūst  tradicionālos olu rotāšanas veidus un uzzina par būtiskākajām Lieldienu gaidīšanas un svinēšanas tradīcijām.

Programmas  dalībnieki kopā ar Ludzas parezticīgās baznīcas pārzini t.Sergiju (Kiričenko)

 

“Miķeļdiena Ludzas muzejā”

Programmas ilgums  — 40 min.

Programmas laikā tiek sniegta informācija par Miķeļdienas svinēšanas tradīcijām Latgalē. Programmas dalībnieki aktīvi iesaistās Miķeļdienas izdarībās, rotaļās un veiklības uzdevumos.

(Priekšplānā) Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja R.Kučāne aicināja skolēnus

piedalīties rotaļās un spēlēs

“Mārtiņdiena Latgales sētā”

Programmas ilgums  — 40 min.

Nodarbības laikā dalībnieki iepazīstas ar Mārtiņdienas tradīcijām, rotaļām, mīklām un uzdevumiem.

Gailis (R.Kučāne) palīdzēja programmas dalībniekiem pagatvot zirņu pikas