Latvijas putnu sugu daudzveidība


Programmu vada R.Kučāne.

Programmā var piedalīties 20-25 cilvēki.

Programmas mērķauditorija:  sākumskolas un pamatskolas skolēni.

Programmas ilgums  — 45 min.

 

Programma sniedz dalībniekiem ziņas par Latvijas putniem, to dzīvesveidu un  barību.

Skolēni darbojas grupās un izpilda dažādus interaktīvos uzdevumus. Šo uzdevumu mērķis ir attīstīt skolēnu iemaņas (lasītprasmi), kā arī loģisko domāšanu un spēju strādāt komandā. Vielas uztveršanu atvieglo audio ieraksti.

 

Programmas uzdevumi:

  • iepazīstināt skolēnus ar Latvijas putnu sugu daudzveidību, to dzīvesveidu un barību;
  • mudināt interesi par putnu novērošanu un pētīšanu,  kā arī attīstīt loģisko domāšanu un spēju darboties grupās;
  • veidot pozitīvo attieksmi pret putniem.

 

Uzskates materiālsputnu izbāžņi.