Meža putni


Programmu vada: R.Kučāne.

Mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas skolēni.

Programmas ilgums  — 60 min.

 

Programmā var piedalīties līdz 28 cilvēkiem.

Programmas laikā skolēni iepazīstas ar Latvijas meža putniem un to dzīvesveidu.

Programmas uzdevumi:

  • sniegt priekšstatu par meža putniem:  nometniekiem un gājputniem,  viņu  ligzdošanas vietām un barības avotiem;
  • mudināt interesi par putnu novērošanu un pētīšanu,  kā arī attīstīt loģisko domāšanu un spēju darboties grupās;
  •  audzināt mīlestību pret putniem.

Uzskates materiāls – putnu izbāžņi.