Dabas ekspozīcija


 

Dabas ekspozīcijā muzeja apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Austrumlatvijas dabu. Ekspozīcijā atainoti četri no mūsu novadam raksturīgākajiem biotopiem: “Mežs”, “Pļava”, “Purvs”, “Ezers” un „Cilvēka mājoklis un dārzs ”.

Biotops “Mežs”

Šajā ekspozīcijas daļā galvenā uzmanība tiek pievērsta augu, kukaiņu, gliemežu, putnu un zīdītāju daudzveidībai. Mežmalā majestātiskā pozā stāv lūsis, apliecinot savu piederību karaliskajai kaķu dzimtai. Nevar iedomāties mežu bez putniem un to pieskandinātajiem rītiem. Arī muzejā Dabas ekspozīcijā uz staltām priedēm un baltā bērza zariem apmetušies vairāki meža putni.

Biotops “Pļava”

Pļavas ekosistēmu dabas ekspozīcijā raksturo tipiskākie pļavu augi un iemītnieki (galvenokārt kukaiņi, arī putni). Pļavas malā stalts stirnu āzis, graciozi pacēlis galvu ar žuburainajiem ragiem, ieklausās, vai tuvumā nav ienaidnieku – vilka un lūša. Tuvumā, meklējot barību, cienīgi staigā baltais stārķis.

 

 

Biotops “Purvs”

Attēlojot purvu, ekspozīcijā atspoguļoti raksturīgākie augi un dzīvnieki – tas ir dažādie kukaiņi, putni, arī vilks.

Biotops “Ezers”

Biotops „Ezers un tā iemītnieki” ir visiespaidīgākās Dabas ekspozīcijā. Ezera krastus apdzīvo tam raksturīgākie zīdītāji – bebrs, ūdrs, ondatra. Bet dzērve, zivju gārnis, paugurknābja gulbis, dažādas pīles pārstāv daudzveidīgo ūdensputnu valsti. Saldūdens sugu zivis, starp kurām vispazīstamākās ir līdaka, līnis, zutis, ataino Latgales ezeru iemītnieku daudzveidību.

 

Biotops „Cilvēka mājoklis un dārzs”

Ekspozīcijas daļa „Cilvēka mājoklis un dārzs”, ar kuru sākas apkārtējās vides iepazīšana, atgādina daudziem sirdij tuvo lauku sētas ainavu. Pats cilvēks ap sevi rada vidi, kurā dzīvo dažādi organismi. Šī ekspozīcijas daļa sniedz informāciju par biežāk izplatītajiem dzīvniekiem ( kukaiņiem, zirnekļiem un zīdītājiem).
 Izejot no mājas, cilvēks nokļūst dārzā. Katram ir nācies saskarties gan ar gaidītiem, gan ar nelūgtiem viesiem savā dārzā. Tie ir dažādi kukaiņi un putni, gliemeži, abinieki, kā arī dažādi zīdītāji. Tiek sniegta informācija par to, kā šīs dzīvās radības sadzīvo ar apkārtējo vidi.

Mājas pele ir viens no izplatītākajiem grauzēju kārtas pārstāvjiem. Bieži par savu mītni izvēlas cilvēka mājokli, kur viņa pārtiek no cilvēka ēdiena paliekām.

         Dabas nodaļas mākslinieciskais risinājums, kā arī tās oriģinālais apgaismojums pārvērš ekspozīcijas apmeklējumu par aizraujošu ceļojumu pa noslēpumaino dzīvās dabas valstību.