Vēstures ekspozīcija


Muzeja  Vēstures ekspozīcija atspoguļo Ludzas novada  vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz 1917.gadam.

 

Pamatekspozīcijā sīkāk var iepazīties ar sekojošajām tēmām:

  • seno mednieku un zvejnieku dzīvesveids Lielā Ludzas ezera krastos;
  • Kaula, krama un  akmens rīku izgatavošana un to pielietojums medībās un zvejā;
  •  Akmens laikmeta keramikas atradumi;
  • 7-13.gs. Latgaļu kapulauki: Ludzas Odukalns, Kivtu, Pildas, Ņukšu, Mērdzenes, Dzērves.
  • Seno Latgaļu rotas, apģērbs un ieroči.
  • Viduslaiki Ludzas novadā;
  •  Ludzas novads Krievijas impērijas sastāvā.

Vienā no pirmajām muzeja ekspozīcijas zālēm apmeklētāji varēs iepazīties ar akmens laikmeta mednieku un zvejnieku dzīvesveidu Lielā Ludzas ezeru krastos. Cilvēki Ludzas novadu sāka apdzīvot 8.gs.pirms mūsu ēras. Par to liecina senajās apmetņu vietās – Jurizdikā, Kreicos, Budjankā un Ivdros atrastie kaula zvejas āķi un harpūnas, krama bultu gali un senās keramikas trauku lauskas.

Neolīta laikmeta apmetne

Otrajā zālē eksponēti materiāli, kas stāsta par senajiem latgaļiem. 9.-13.gs. latgaļu kapulaukos (Kivtu, Ludzas Odukalnā, Pildas, Ņukšu un Mērdzenes Dzērvēs) atrastās senlietas: sievietes un vīriešu bronzas rotaslietas, karavīru dzelzs šķēpi un zobeni, dzelzs kaujas cirvji un darba rīki ataino seno latgaļu saimniecisko dzīvi, kā arī Ludzas novada vietu latgaļu zemju politiskajā struktūrā. 

 

 

XII gs. sievietes apbedījuma imitācija

Pūces sakta (Atrasta 7.-12. gs. Kivtu kapulaukā)

XII gs. sievietes tērpa atdarinājums . Pēc izrakumu materiāliem  Kivtu kapulaukā

 

 

 

 

 

 

 

Nākamajā zālē tiek atainots periods, kas stāsta par 13.gs. vācu krustnešu iebrukumu latgaļu zemēs, par Ludzas pili, kas uzcelta 1399. gadā, par krievu, zviedru, poļu ekspansiju

 

Ekspozīcija “Viduslaiki Ludzas novadā”

 

                            

 

 

 

 

 

Ikviens apmeklētājs var iejusties viduslaiku bruņinieka vai pils saimnieces  lomā.

 

 

Ekspozīcija “Ludzas novads Krievijas impērijas satāvā” vēsta par notikumiem Ludzas novadā 1772.-1917.gadā

 

 

 

Ekspozīcija “Ludzas novads Krievijas impērijas sastāvā”

Krievijas impērijas armijas  standarts (1906.gads)