Muzeju nakts 2013


18. maijā jau devīto reizi visā Latvijā ar daudzveidīgām aktivitātēm notika akcija Muzeju nakts, kuras devīze bija: Zaļā krāsa — mežs. Šogad akcijas tematika īpaši saistīta ar zaļo krāsu, kas simbolizē mežu, atjaunošanos un harmoniju.

  1. maijā jau devīto reizi visā Latvijā ar daudzveidīgām aktivitātēm notika akcijaMuzeju nakts,kuras devīze bija: Zaļā krāsa — mežs. Šogad akcijas tematika īpaši saistīta ar zaļo krāsu, kas simbolizē mežu, atjaunošanos un harmoniju.

Muzeju nakts dalībniekiem Ludzas Novadpētniecības muzejā bija iespēja iepazīties ar Latvijas dabas skaistumu, ko fotogrāfijās bija iemūžinājuši Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Valsts mežu darbinieki. Fotoizstāde muzejā vēl būs apskatāma līdz pat Jāņiem.

Muzeju nakts aktivitātēs bija iespēja iesaistīties ar dabas, izziņas spēlēm, kuru tematika: dižkoki, ķērpji, līdzīgās putnu sugas u.c.

Lai atcerētos vai no jauna iepazītu koku sugas, muzeja apmeklētāji piedalījās spēlē, kuras laikā bija jāatrod īpaši apzīmētie koki.

Vakara noslēgumā notika zaļumballe.

Muzeju nakts aktivitātēs bija iespēja iesaistīties ar dabas, izziņas spēlēm, kuru tematika: dižkoki, ķērpji, līdzīgās putnu sugas u.c.