Muzeju nakts 2014


2014.gada 17.maijā uz Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts-2014”pasākumu pulcējās gan pilsētnieki, gan Ludzas viesi. Muzeju nakts pasākumi kļūst arvien populārāki pilsētnieku vidū. Šogad pasākumā piedalījās 627 apmeklētāji. Jau kļuvis par skaistu tradīciju, ka pēdējus 6 gadus šo pasākumu Ludzas Novadpētniecības muzejs organizē kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistēm.

2014.gada 17.maijā uz Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts-2014”pasākumu pulcējās gan pilsētnieki, gan Ludzas viesi. Muzeju nakts pasākumi kļūst arvien populārāki pilsētnieku vidū. Šogad pasākumā piedalījās 627 apmeklētāji. Jau kļuvis par skaistu tradīciju, ka pēdējus 6 gadus šo pasākumu Ludzas Novadpētniecības muzejs organizē kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistēm. Arī šogad pārvaldes pārstāve Reģīna Indriķe aizraujoši stāstīja par Latvijas dabas aizsargājamām teritorijām, kā arī kopā ar kolēģiem piedāvāja apmeklētājiem piedalīties interesantajos konkursos, ieskatīties, kas dzintarā paslēpts un sameklēt muzejā kaut ko sarkano. Īpašu interesi gan mazajiem, gan lielajiem  apmeklētājiem izraisīja atrakcija, kur katrs, pieliekot magnētu zem zīmēšanas tāfeles, varēja pazīmēt ar smiltīm. Pasākuma turpinājumā tika organizēta sarkanā darbnīca. Sarkanās darbnīcas dalībnieki pārliecinājušies, ka akmens var pārvērsties par skaistu mārīti. Vajag tikai pavisam nedaudz pafantazēt… Pēc izzinošām aktivitātēm pasākuma dalībnieki tika aicināti uz Zaļumballi, kurā spēlēja Karīna Demko-Senkāne. Bet plkst. 23.00 klātesošos ar uguns priekšnesumu iepriecināja Ludzas TV grupa „Allfire”.

Uz tikšanos nākamajā gadā!