Muzeju nakts


2015.gada 16.maijā notika Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” pasākums.  Akcijas mērķis ir ar netradicionāliem paņēmieniem pievērst sabiedrības uzmanību kultūras mantojumam, kas glabājas muzejos. Šogad muzeju nakts tēma saistīta ar zīmīgu kultūras dzīves notikumu – Raiņa un Aspazijas 150. jubileju.

2015.gada 16.maijā notika Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” pasākums.  Akcijas mērķis ir ar netradicionāliem paņēmieniem pievērst sabiedrības uzmanību kultūras mantojumam, kas glabājas muzejos. Šogad muzeju nakts tēma saistīta ar zīmīgu kultūras dzīves notikumu – Raiņa un Aspazijas 150. jubileju. Pasākums sākās ar Ludzas 2. vidusskolas audzēkņu sagatavotajām prezentācijām par Raiņa un Aspazijas dzīvi (skolotāja Diāna Sergeiceva).

Muzeja darbinieku sagatavoja prezentāciju par Raiņa ielas vēsturi. Turklāt nevar aizmirst, ka 1927. gadā Rainis, būdams Izglītības ministrs, ir apmeklējis mūsu pilsētu, lai piedalītos jaunuzceltās ģimnāzijas atklāšanā, bet iela, kas tagad ir Raiņa vārdā, kādreiz bijusi Kalna iela, un tā ir piedzīvojusi lielas pārvērtības. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja noskatīties videofilmas „esmu Ludzai pierakstīts” fragmentus, kur Ludzas ilgdzīvotāji atcerējās, kāda Raiņa iela bijusi pirms gadsimta. Skatītājiem bija iespēja salīdzināt senās fotogrāfijas ar mūsu laiku skatiem.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra darbinieki Muzeju naktī Ludzā ir katru gadu, un ik reizes viņiem izdodas atrast jaunas aktivitātes – šogad tās bija saistītas ar dabas tēlojumu Aspazijas un Raiņa dzejā. Piemēram, lai no atsevišķām rindām saliktu pazīstamu dzejoli, nācās izstaigāt vai visu muzeja teritoriju, jo katra rinda bija jāatrod pēc dotajām norādēm.
Daudzi bija atnākuši vienkārši apskatīt muzeja ekspozīcijas, priecājās par restaurēto riju un citiem jaunumiem. Noslēgumā, jau pāri pusnaktij, skanēja latgaliešu melodijas un dziesmas Karīnas Demko –Seņkānes azartiskajā izpildījumā.

Šajā vakarā muzejā pabija 372 apmeklētāji.

 

Pasākuma dalībnieki varēja pagatavot sev maskas