Noslēdzies konkurss “ Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne”


Šī gada 28. novembrī Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulātā Daugavpilī notika pētniecisko darbu konkursa “Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne” dalībnieku apbalvošanas II kārta. Starp nominantiem – divi Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki.

Šo konkursu Latvijas Baltkrievu savienība organizē jau otru reizi. Atšķirībā no pirmās reizes šogad organizētajā konkursā varēja piedalīties ikviens, kuru interesē baltkrievu kultūras mantojums Latvijā.

Uzstājas konkursa nominate, Ludzas Novadpētneicības muzeja komunikācijas un sabiedfisko attiecību vadītāja  R.Kučāne

Noslēdzies konkurss “ Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne”

Šī gada 28. novembrī Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulātā Daugavpilī notika pētniecisko darbu konkursa “Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne” dalībnieku apbalvošanas II kārta. Starp nominantiem – divi Ludzas Novadpētnbiecības muzeja darbinieki.

Šo konkursu Latvijas Baltkrievu savienība organizē jau otru reizi. Atšķirībā no pirmās reizes šogad organizētajā konkursā varēja piedalīties ikviens, kuru interesē baltkrievu kultūras mantojums Latvijā.

Latviju un Baltkrieviju vieno senas kultūras saites. Savukārt Latgali ar Baltkrieviju vieno kopīga vēsturiskā pagātne. No 18. gs. beigām līdz 20. gs. Latgale ietilpa Vitebskas guberņas sastāvā, bet Ļucinas baznīca no 1852. gada pārgāja Polockas garīgās konsistorijas pakļautībā. Šī iestāde, ko pārvaldīja arhierejs, vadīja mūsu novada pareizticīgo ļaužu garīgo dzīvi un nozīmēja baznīcu pārziņus. 1897. gadā par Ļucinas ( Ludzas) Svētās Dievmātes Aizmigšanas katedrāles pārzini tika nozīmēts Baltkrievijā dzimušais tēvs F. Nikonovičs. Daudz pūļu ielicis garīgajā laukā, tēvs F. Nikonovičs kļuva par ievērojamu pareizticības sludinātāju Polockas eparhijā. Par vienu no labākajiem darbiem nominācijā “Latvijas baltkrievi. Interesantas personības.” konkursa žūrija atzina muzeja zinātniskās darbinieces R. Kučānes pētniecisko darbu, kurš veltīts minētā garīdznieka un sabiedriskā darbinieka dzīvei un darbībai. Nominācijā “Baltkrievu vēsture un kultūra Latvijā” lielu atzinību guva LdNM galvenās krājuma glabātājas I. Matvejenko pētnieciskais darbs. Autore tajā apkopoja ziņas par baltkrievu skolu darbību Ludzā.

Konkursā piedalījās gan Latvijas baltkrievu biedrību, gan citu sabiedrisko organizāciju locekļi, Daugavpils Universitātes pasniedzēji un studenti, pedagogi un vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Kopumā konkursam tika iesūtīti 27 darbi trīs nominācijās, trīs vecumposmu grupās.

Diplomus dalībniekiem pasniedza Baltkrievijas Republikas Ģenerālais konsuls Latvijā V. Klimovs. Viņš  atzīmēja, ka konkurss tika organizēts ar Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas Nacionālo kultūru centra atbalstu, un izteica cerību, ka tas kļūs par vēl vienu jauku tradīciju.

Baltkrievu biedrības “Prameņ”  priekšsēdētāja un konkursa organizētāja J. Lazareva informēja, ka plānots izdot brošūru, kurā tiks publicēti nominantu darbi. Viņa atgādināja, ka arī nākošajā gadā tiks organizēts konkurss. Ar konkursa tēmām varēs iepazīties  Latvijas Baltkrievu savienības mājaslapā. Pasākumā piedalījās arī V. Piskunova – Latvijas Baltkrievu savienības priekšsēdētāja. Viņa atzīmēja, ka uz doto brīdi šis konkurss vieno 13 baltkrievu kultūras biedrības un 2 slāvu biedrības. Latvijas Baltkrievu savienība ir galvenais baltkrievu kultūras darbības sekmētājs Latvijā. Viens no spilgtākajiem momentiem savienības darbā ir ikgadējo Baltkrievu kultūras dienu organizēšana Latvijā. 2015. gada Baltkrievu kultūras dienu pasākumi tika veltīti F. Skorinas 525. dzimšanas  dienas  gadadienai. Baltkrievu kultūras dienu atklāšanas pasākums notika Rēzeknē.. Nākošie stafeti pārņēma Ludzas baltkrievi. Arī citās Latvijas pilsētās Baltkrievu kultūras dienu ietvaros tika organizēti pasākumi. Noslēdzošais pasākums tika organizēts 31. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā.

Latvijā jau izsenis dzīvo baltkrievi. Uz doto brīdi Latvijā dzīvo 72 100 baltkrievi, t.i. 3,3 % no iedzīvotāju kopskaita. Lielākā daļa baltkrievu tautības cilvēku dzīvo rīgā un latgalē. Tāpēc mums, muzeja darbiniekiem, ir svarīgi saglabāt baltkrievu kultūrvēsturisko mantojumu kā mūsu kopīgās vēstures daļu.

 

Muzeja galvenā krājuma glabātāja I.Matvejenko saņem konkursa apbalvojumu