Noslēdzies Ziemassvētku konkurss


Ludzas Novadpētniecības muzejs sirsnīgi pateicas visiem Ziemassvētku konkursa “Mans eglītes rotājuma stāsts” dalībniekiem, kas mūsu steigas pārpildītajā laikmetā ir atraduši laiku un izteikuši vēlmi izstāstīt savu īpašo stāstu. Katrs iesūtītais stāsts ir mīļām un siltām atmiņām caurstrāvots, kas lasītāju neviļus ierauj tajā bērnu dienu burvestības mirklī, kad istabu piepilda tikko ienestas eglītes smarža un no kartona kastes laukā tiek celtas visu gadu saudzīgi glabātās eglīšu mantiņas.

Muzeja kolektīvs lielu paldies par dalību saka

Jolantai Strogonovai,

Dacei Tihovskai,

Ilgai Rudovičai

un bijušajai novadniecei, tagadējai jelgavniecei Ilonai Vaivarei, kas savu stāstu mums izstāstījusi dzejas vārsmās.

Piedāvājam arī Jums ar to iepazīties. 

Esmu es pulkstenis vecs.

Bet cik daudz

Pieredzējis mans plecs.

Pusgadsimtu, kad bērni sauc

Rotāt eglīti steigšus trauc.

Pie galotnes vieta goda

Ne gadu pirmo man vienam dota.

Maliņa zelta gaismā spīd

Zina tā, kas gaidāms būs rīt.

Ziemsvētku dzejoli skaitīs braši

Divas māsas, lai tiktu pie dāvanām knaši.

Mani uzkārt – vecākās gods

Egli rotāt ir vesels arods.

Jaunākās māsas acīs vīd prieks

Arī šajos svētkos es neesmu lieks.

Katru gadu vēroju māju

Kā rotājumi mainās ap egles stāju.

Vien nemainīgs palieku es

Tik daudz redzēts zem šīs pamales.

Svecīšu liesmas sildīja telpu

Tās ieraugot es aizturu elpu.

Sen nav piedzīvots tāds nekas

Glabāju mirkļus šos savās atmiņās.

Vien pastāstīt jums savu stāstu varu

Zinu, ka gadus septiņdesmit

Bērnus laimīgus daru.

Par eglītes daiļumu pantiņus klausos

Vēl šobaltdien klusītēm ausos.

Ciparnīcā ierakstīts katrs vārds

Zeltā iegravēts- tik dārgs.

Savu uzdevumu pildu droši

Pie egles galotnes mirdzu jo koši!

Muzeja sarūpētās veicināšanas balvas dalībniekus gaidīs Ludzas Novadpētniecības muzejā, Kuļņeva ielā 2, Ludzā. Lūgums iepriekš sazināties pa tālruni 65723931.