Atklāta A.Vituškina keramikas darbu izstāde


2018.gada 27.setpembrī tika atklāta mūsu novadnieka A.Vituškina keramikas darbu izstāde “Māla pārvērtības”. Šis gads māksliniekam ir ļoti simbolisks un izstāde ir kā nozīmīgs A.Vituškina atskaites punkts – aprit 65.dzīves jubileja un 45 gadi, kopš keramiķis pievērsies mālam. Ar mūsu pilsētu māksliniekam saistās gaišās bērnības atmiņas: viņš esot dzimis Ludzā, mūsu skaistajā pilsētā aizvadīti pirmie astoņi viņa dzīves gadi, līdz brīdim, kad ģimene pārcēlās uz Rēzekni.

Anatolijs Vituškins ir pazīstams Latgales ķeramiķis. Viņš tradicionāli tiek devēts par vecmeistaru. Taču viņa radošajai darbībai nav svešas arī mūsdienu tendences, kas valda lietišķas mākslas pasaulē.

Keramikas izstrādājumu veidošana A.Vituškinam nav tikai vienkārši viņa darbs. Ar Latgales mālu mākslinieku saista vissiltākās jūtas. “Es mīlu mālu, māls mīl mani,” – atzīstas Anatolijs Vituškins.  Viņa liktenīgā tikšanās ar mālu notika pirms daudziem gadiem. Vēl būdams bērns, Anatolijs apmeklēja Latgales slavenā ķeramiķa A.Šmulāna darbu izstādi Ludzas Novadpētniecības muzejā. Izstādē ieraudzītie māla velniņi atstāja dziļu iespaidu Anatolija dvēselē. Viņš pat nopirka sev piemiņai  vienu velniņu. Kopš tā laika A.Vituškins loloja sevī sapni kļūt par keramiķi. Viņa sapnis ir piepildījies. Pēc dienesta armijā A.Vituškins iekārtojās darbā “Latvijas Keramikas” Rēzeknes apvienībā par meistaru-mākslinieku. Šeit viņš nostrādāja ilgus gadus. Viņa māla izstrādājumi tika eksponēti dažādās izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs. A.Vituškins ir A.Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas dalībnieks.

Šinī gadā ķermiķis nosvinēja 65 gadu jubileju, 45 dzīves gadi ir veltīti Latgales ķeramikai. Šie divi dzīves nozīmīgie notikumi pamudināja  sarīkot A.Vituškina izstādi viņa dzimtajā pilsētā – Ludzā.

Izstādes atklāšanā Ludzas Novadpētniecības muzeja direktores p.i. I.Matvejenko novēlēja māksliniekam stirpu veselību, daudz panākumu radošajā darbā un atrast kādu skolēnu, kuram nodot savu pieredzi, jo keramiķu Latgalē kļūst arvien mazāk un Latgales keramikas tradīcijas niepieciešams saglabāt un attīstīt.

Pats mākslinieks gan uzsver, ka mālu rokās ir jājūt, to iemācīt nevar. Laipni aicināti apskatīt A.Vituškina māla pārvērtību pasauli!