Atklāta izstāde “Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas”


Latgales Sauleskalna apkārtnes dziļie un tīrie ezeri ir pazīstami ar savu unikālo floru un faunu – nekur citur Latvijā un arī Baltijā nav vienkopus sastopami tik daudzi lieli un tīri dzidrūdens ezeri ar ļoti augstu ūdens kvalitāti un dzidrību, kuros mājo tik daudz retas un aizsargājamas sugas. Tāpēc šie ezeri un Sauleskalna ezerzeme ierindojama starp Latvijas izcilākajām dabas vērtībām. Savukārt Sauleskalna ezerzemes ainava ir viena no skaistākajām un iezīmīgākajām visā Latvijā. Taču Sauleskalna ezeri šobrīd daudzviet ir aizauguši, kā arī to apkaimes ainava degradējas. Lai pievērstu uzmanību Sauleskalna ezerzemes dabas vērtībām un veicinātu ilgtspējīgu vērtīgo ezeru apsaimniekošanu, Latvijas Dabas fonds īsteno projektu “Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē”.

Šī projekta ietvaros Latvijas Dabas fonda speciālisti izveidoja ceļojošu izstādi “Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas”kurā apkopotas 1920.-1930. gadu fotogrāfijas, kā arī 1950.-1960. gadu attēlus un pēdējo 20 gadu laikā uzņemtas fotogrāfijas, kuras atspoguļo Sauleskalna ezerzemes unikālo ainavu un dabas vērtības. Izstāde bija vairākās Latgales pilsētās Skaistā, Dagdā, Aulejā, Krāslavā, Kombuļos, Aglonā un Ludzā.

Izstādes atklāšanā piedalījās viens no izstādes autoriem, botāniķis Uvis Suško, kuru var droši saukt par vienu no aktīvākajiem Latvijas ezeru pētniekiem, jo 30 gadu laikā viņš apsekojis vairāk nekā 500 ezeru. Tik daudz savāktu datu par ezeru floru nav nevienam pētniekam Latvijā.

Par augiem Uvis sācis interesēties 13 gadu vecumā, 14 gadu vecumā sācis veikt detalizētos ezeru un augu atradņu pierakstus, bet pēc gada pirmoreiz iepazina ezera bagātības, kad kopā ar botāniķi Zigrīdu Eglīti pētīja Alauksta ūdensaugus. Viņš tika pie pirmās laivas un sāka ezerus pētīt patstāvīgi.

2016.gada rudenī U.Suško veica ekspedīciju uz Sauleskalna apkārtnes ezeriem. 23. septembrī Natura 2000 aizsargājamajā parkā “Dridža ezers” viņš atklāja jaunu visā pasaulē ļoti retas smalkās najādas un lokanās najādas atradni.

Smalkā najāda ir unikāls ūdensaugs. Visā pasaulē patlaban zināms tikai nedaudz vairāk par 50 šo augu atradņu, un no tām vairākas atrodas arī Sauleskalna ezerzemes ezeros pie Krāslavas. Smalkās najādas atradne Sīvera ezerā vērtējama kā šīs sugas bagātākā atradne visā pasaulē.

Smalkā najāda ir suga, kas saglabājusies vēl no ledus laikmeta beigām un mājo tikai izcili dzidros un tīros ūdeņos, par kādiem uzskatāmi Sauleskalna apkaimes ezeri Latgalē. Kā ļoti rets un apdraudēts augs smalkā najāda ir iekļauta Eiropas Padomes Sugu un biotopu aizsardzības direktīvā un ir aizsargājama visā Eiropas Savienības teritorijā.