O.Zvejsalnieka jubilejas gleznu izstādes atklāšana


2019.gada 29.martā tika atklāta O.Zvejsalnieka gleznu jubilejas izstāde “Mirkļa pieskāriens”. Pasākuma laikā O.Zvejsalnieks atzina, ka pats ar lielu interesi aplūkoja muzejā skatāmos darbus, jo laika gaitā daudz kas ir piemirsies. Uz Ludzu mākslinieks dodas ar lielāko prieku, te ir patīkami gleznot, kā arī izveidojusies laba un sena draudzība ar muzeja kolektīvu. Mākslinieks stāsta, ka, radot gleznas, nekad negaida apskaidrību, vai iekšējo sajūtu. Viņš uzskata, ka vajag vienkārši strādāt, proti, ja kaut ko pamani, vienkārši apstājies un krāso.

Jāuzsver, ka mākslinieka pasaule ir krāšņa. O.Zvejsalnieka gleznas krietni atšķiras no citu Latgales mākslinieku pieklusinātās un bieži vien pasteļkrāsu gammas. Darbos nekas nav pieticīgi brūngans vai pelēcīgs. Ja debesīs ir mākonis, tad tas noteikti ir sarkans, violets vai spilgti dzeltens, arī māju jumti nav vienmuļi, bet krāšņi. To izstādes apmeklētāji pamanīja, apskatot gleznas, kuras atainota Latgale, viņi bija pārsteigti par košajām, spilgtajām krāsām, jo ikdienā to nemaz nemana. Mākslinieks skatītājiem uzbūra spilgtāku pasauli nekā viņi ieraduši redzēt.

Ludzas skats, a/akrils

O.Zvejsalnieks ir aktīvs Ludzas Novadpētniecības muzejā organizēto mākslas plenēru dalībnieks. Māksliniekam izstādes ir bijušas arī ārzemēs, ne tikai Latvijā. Viņš parāda, ka mūsu Latgale ir vērtīga, lai to atainotu un redzētu arī citviet. Daži mākslinieka darbi ir saistīti ar Spāniju, kas ir atstājusi dziļu iespaidu uz viņu. Tomēr mākslinieks jokojot atzīst, ja visi nezinātu, ka viņš nāk no Rēzeknes, tad pēc šīs izstādes domātu, ka viņš ir ludzānietis. Ludza O.Zvejsalniekam šķiet skaista pilsēta, diemžēl, to nopostīja ugunsgrēks, tāpēc maz atlicis senā.

No labās: mākslinieks O.Zvejsalnieks,
Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors R.Olehno

Mākslinieku ar izstādes atklāšanu apsveica Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors R.Olehno. Viņaprāt, svarīgākais ir tas, ka ap O.Zvejsalnieka personību vienmēr pulcējas cilvēki. Viņš ir spējīgs dažreiz runāt asi, kategoriski vai ironiski, bet tajā pašā laikā vienmēr viņa secinājumi, viedoklis par notikumiem Latvijā, par mākslu, sastaptajiem cilvēkiem ir spilgts. Visas lietas, kas norisinās mākslas dzīvē nebūtu iespējamas bez O.Zvejsalnieka spītības un vēlmes panākt iecerēto.

Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kultūras metodiķe K.Demko-Senkāne novēlēja māksliniekam panākumus radošajā darbā.

Ludzas Tautas nama vokālais ansamblis “Sarmas zieds”, vadītāja K.Demko-Senkāne (pirmā no labās)

Ludzas Tautas nama vokālais ansamblis “Sarmas zieds” (vadītāja K.Demko-Seņkāne) iepriecināja mākslinieku ar muzikālu priekšnesumu.