Muzeja krājums


 

Ludzas Novadpētniecības muzejs pēta, vāc un saglabā Austrumlatgales kultūras mantojumu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, Latgales dabas bagātības un īpatnības, tautas celtniecības pieminekļus un Latgales reģiona lauksaimniecības tradīcijas. Krājums aptver laika posmu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Krājums ik gadus tiek papildināts vidēji par 200 vienībām. Lielākā jaunieguvumu daļa nonāk muzejā, gatavojot ekspozīcijas un organizējot ekspedīcijas. Iegūšanas veidi pārsvarā ir dāvinājumi no fiziskām personām un pirkumi.

 

Skats uz Ludzas pilsētu, 20.gs. sākums, LdNM 608

Ar krājumu apmeklētāji var iepazīties, aizpildot pieteikumu krājuma materiālu atlasei; krājums ir pamats muzeja darbinieku zinātniski pētnieciskajam darbam, publikācijām, apmeklētāju piesaistīšanai, rajona un pilsētas vēstures popularizēšanai un izglītojošajam darbam. Atklātajā keramikas krātuvē var iepazīties ar Latgales novada keramiķu darinājumiem.

 

Pieteikuma forma krājuma  materiālu atlasei:

 

Pieteikuma veidlapa