Pleskavā notika projekta noslēguma konference


No 2014. gada 1. – 3. decembrim Pleskavā norisinājās projekta ” Arheoloģija. Vara. Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” noslēguma konference. Tās norises laikā tika apkopoti projekta darbības rezultāti un iezīmētas turpmākās sadarbības iespējas. Pirmās konferences dienas programmā ietilpa ziņojumi, kuros tika apkopoti projekta darbības rezultāti Igaunijā, Latvijā un Krievijā.

Noslēguma konferences dalībnieki no Latvijas, Igaunijas un Krievijas

 

Pleskavā notika projekta noslēguma konference

                 No 2014. gada 1. – 3. decembrim Pleskavā norisinājās projekta ” Arheoloģija. Vara. Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” noslēguma konference. Tās norises laikā tika apkopoti projekta darbības rezultāti un iezīmētas turpmākās sadarbības iespējas. Pirmās konferences dienas programmā ietilpa ziņojumi, kuros tika apkopoti projekta darbības rezultāti Igaunijā, Latvijā un Krievijā. Konferenci atklāja Pleskavas apgabala Kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības valsts komitejas priekšsēdētāja Jeļena Jakovļeva, uzstājās arī triju vadošo valstu projekta koordinatori – Pleskavas muzejrezervāta Arheoloģijas nodaļas Arheoloģijas kabineta vadītāja Elvīra Koroļova (Krievija),  Dr. phil. Heiki Valk, Tartu universitātes Arheoloģijas un filozofijas fakultātes nodaļas Arheoloģijas kabineta vadītājs (Igaunija), Dr. phil. Antonija Vilcāne, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas vadītāja (Latvija). Pirmajā dienā ar sagatavoto prezentāciju uzstājās arī Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki – direktore Milāna Bule un izstāžu kurators Valērijs Dzevaltovskis.

                 Otrajā konferences dienā tika nolasīti tematiskie ziņojumi par galvenajiem projekta darbības virzieniem: veikto arheoloģisko izrakumu rezultātiem un Latvijas, Igaunijas, Krievijas pierobežas teritorijas apsekošanu, kā arī arheoloģisko kolekciju saglabātības pakāpes izvērtēšanu. Konferencē uzstājās arī Dr. hist. Artūrs Tomsons, šajā vasarā Ludzas pilskalnā veikto arheoloģisko izrakumu darba vadītājs.

                 Trešā konferences diena tika veltīta būtisku pasākumu plānošanai, lai izveidotu  tīklu, kurā apvienotu profesionālas organizācijas.  Tika risināti jautājumi, kas saistīti ar normatīvo tiesību ievērošanu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā.

 

Konferenci atklāja Pleskavas apgabala Kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības valsts komitejas priekšsēdētāja Jeļena Jakovļeva

Uzstājas projekta Latvijas partneru koordinatore, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas vadītāja A.Vilcāne