Projekta ietvaros digitalizēti vairāk nekā 900 krājuma priekšmeti


5. un 6.septembrī Ludzas Novadpētniecības muzejā notika krājuma priekšmetu digitalizācija, kuru sadarbībā ar muzeja darbiniekiem veica uzņēmuma “Siracusa” speciālisti pēc Kultūras informācijas sistēmu centra pasūtījuma.
Muzeja krājumu digitalizācija tiek veikta ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros. Projekta laikā plānots digitalizēt 68 000 priekšmetu, kas atrodas Latvijas akreditēto muzeju krājumā.
Ludzas Novadpētniecības muzejs ir viens no valsts akreditētajiem muzejiem, kas ir iesaistīts šajā projektā. No muzeja krājuma atlasīti vairāk nekā 900 priekšmeti.

Priekšmetu digitalizācijas rezultātā  muzeja priekšmetu fotogrāfijas tiks pievienotas metadatiem Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā. Tas ļaus ikvienam iegūt pilnvērtīgu informāciju par Latvijas muzejos glabātajiem priekšmetiem, nedodoties uz muzeju krātuvēm. Šie dati ikvienam būs ērti pieejami tiešsaistē adresē www.nmkk.lv.
Uzņēmuma “Siracusa” speciālistes Sintija Selicka un Arita Auna atzinīgi novērtēja Ludzas Novadpētniecības muzeja speciālistu veikumu. Nepieciešamie priekšmeti tika savlaicīgi atlasīti un darba process ritēja raiti. Šo dienu laikā augstas kvalitātes attēli iegūti  muzejā esošiem priekšmetiem no arheoloģijas, ģeoloģijas, dabas un mākslas kolekcijām.