Putnu dienas 2013


Ludzas Novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Ludzas Bērnu un jauniešu centru Putnu dienu ietvaros 2013. gada 11. aprīlī rīkoja putnu pazinēju konkursu “Putni un mēs” pilsētas skolu 1. un 4. klašu audzēkņiem ( konkursā piedalījās Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas mūzikas pamatskola un Ludzas 2. vidusskola).

Ludzas Novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Ludzas Bērnu un jauniešu centru Putnu dienu ietvaros 2013. gada 11. aprīlī rīkoja putnu pazinēju konkursu “ Putni un mēs” pilsētas skolu 1. un 4. klašu audzēkņiem ( konkursā piedalījās Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas mūzikas pamatskola un Ludzas 2. vidusskola). Skatītāju ovācijas un žūrijas neviltotus atzinības vārdus izpelnījās visi konkursa dalībnieki par atraktivitāti un izdomu, prezentējot savu komandu un tās devīzi. Konkursa gaitā katrai klašu grupai bija jādemonstrē savas zināšanas, prasmi un veiklību dažādu uzdevumu veikšanā – gan jāatpazīst putnu balsis, gan jāatbild uz dažādiem ar putnu dzīvi saistītiem jautājumiem, gan jāveic uzdevumi, balstīti uz katra komanda locekļa apķērību un prasmi.

 Ludzas Novadpētniecības muzejs izsaka sirsnīgu pateicību žūrijai – Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kultūras speciālistei Sarmīte Stapulei – Zagorskai, Ludzas Bērnu un jauniešu centra vadītājai Eleonorai Obrumānei un laikraksta „Ludzas Zeme” žurnālistei, pedagoģei Vandai Žulinai  par objektīvo vērtējumu.

Pirmo godpilno vietu 4. klašu grupā ieguva Ludzas mūzikas pamatskolas 4. klases komanda “Cielavēni” , skolotāja Ilga Greivule, II vietu – LPĢ apvienotā 4. klases komanda “ Ērgļi” , skolotāja Ineta Misāne, III vietu – Ludzas 2. vidusskolas 4, klases komanda “ Сороки-белобоки”, skolotāja Velta Nemiro.

Pirmo vietu 1. klašu grupā ieguva Ludzas 2. vidusskolas 1. klases komanda “ Zvirbulēni”, skolotāja Larisa Abdusamatova, II vietu  – LPĢ 1. klases komanda “ Vālodzēni” , skolotāja Skaidrīte Pule, III vietu – Ludzas mūzikas pamatskolas 1. klases komanda “ Vālodzēni” , skolotāja Dace Līvmane.

Konkursa noslēgumā pasākuma dalībniekiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās, ko vadīja J. Soikāna Ludzas mākslas skolas direktores vietniece, pedagoģe Ināra Mikažāne, BJC tekstildizaina pulciņa vadītāja Natālija Losāne un BJC rokdarbu studijas vadītāja Zoja Cvetkova.