Putnu dienas—2014


2014. gada 30. aprīlī Ludzas Novadpētniecības muzejā tika organizēts Putnu dienu pasākums – putnu pazinēju konkurss. Savas zināšanas par Latvijas putnu sugu daudzveidību, to īpatnībām un dzīvesveidu demonstrēja Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1.c klases komanda “ Ķīvīte”, Ludzas 2. vsk. 1. klases komanda “Skvorobuški”, Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4.a klases komanda “ Vālodzīte” un Ludzas 2. vsk. apvienotā ceturto klašu komanda “Golubuški”.

Uzstājas Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1.c klases komanda “Ķīvīte”

2014. gada 30. aprīlī Ludzas Novadpētniecības muzejā tika organizēts Putnu dienu pasākums – putnu pazinēju konkurss. Savas zināšanas par Latvijas putnu sugu daudzveidību, to īpatnībām un dzīvesveidu demonstrēja Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1.c klases komanda “ Ķīvīte”, Ludzas 2. vsk. 1. klases komanda “Skvorobuški”, Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4.a klases komanda “ Vālodzīte” un Ludzas 2. vsk. apvienotā ceturto klašu komanda “Golubuški”. Komandu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija –  Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste kultūras jautājumos Sarmīte Stapule – Zagorska, BJC vadītāja Eleonora Obrumāne, J. Soikana Ludzas mākslas skolas direktore Sandra Vorkale un laikraksta „Ludzas Zeme” žurnāliste, pedagoģe Vanda Žulina. Ar nelielu punktu pārsvaru par uzvarētājām kļuva LPĢ 1. c klases komanda “ Ķīvīte” un Ludzas 2. vsk. apvienotā ceturto klašu komanda “ Golubuški”. Paldies dalībniekiem par drosmi, atjautību un erudīciju!

Puiši aizrautīgi izgatavoja putnu būrīti

Pasākuma noslēgumā pasākuma dalībniekiem bija īsts prieks par saņemtām balvām