Putnu dienas klāt!


2022. gada 1. aprīlī Ludzas Novadpētniecības muzejā notika Putnu diena, kura tika rīkota sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas NP dabas centru. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe organizēja radošas izziņas aktivitātes par putniem un to mājokļiem, dažādas vides izziņas spēles un, protams, atklāja galvenos putnu būrīšu izgatavošanas meistarstiķus. Paldies ģimenēm, skolēniem un viņu pedagogiem par atsaucību un aktīvu līdzdalību!