Putnu novērošana Rāznas nacionālajā parkā


2015.gada 18.aprīlī no rīta ekskursijas grupa, kur piedalījās LdNM darbinieki, Ludzas 2.vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāji un audzēkņi devās uz Kaunas pagastu. Kaunatas ezera krastā mūs sagaidīja putnu pazinējs Vitālijs Ignatjevs, Dabas izglītības centra „Rāzna” vadītāja R.Indriķe un speciālisti.

Pasākuma  dalībnieki novēro putnus pie Kaunatas ezera

Jau tradicionāli Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi18. un 19. aprīlī organizē Putnu dienas visā Latvijā. Šoreiz notiks 32 bezmaksas pasākumi – gan putnu vērošanas ekskursijas, gan radošās darbnīcas. Putnu dienas finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Ludzas Novadpētniecības muzejs organizēja Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas izglītības iestāžu audzēkņiem braucienu uz Rāznas nacionālo parku, kur notika putnu vērošana.

2015.gada 18.aprīlī no rīta ekskursijas grupa, kur piedalījās LdNM darbinieki, Ludzas 2.vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāji un audzēkņi devās uz Kaunas pagastu. Kaunatas ezera krastā mūs sagaidīja putnu pazinējs Vitālijs Ignatjevs, Dabas izglītības centra „Rāzna” vadītāja R.Indriķe un speciālisti.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja vērot putnus gan ar binokļiem, gan ar teleskopu. Mums bija paveicies, jo šajā dienā Kaunatas ezera viļņos šūpojās vairāki ūdensputni: gaigalas, brūnkakli, lauči, cekuldūkuri, paugurknābja gulbji un citi. Neskatoties uz to, ka pie ezera pūta auksts vējš un bija drēgns laiks, putnu pasaules un dzīvās dabas vērošana mūs patiesi aizrāva. Vairāki pasākuma dalībnieki pirmo reizi klātienē redzēja pīļu uzvedību riesta laikā nevis televizorā, bet savvaļā. Putnu vērošana notika arī pie Rāznas ezera.

Pasākums turpinājās Dabas izglītības centrā „Rāzna”. Skolēni uzzināja daudz interesantu lietu par apkārtējo dabu, dzīvniekiem, augiem un iesaistījās radošajās darbnīcās un izzinošajās spēlēs. Visi pasākuma dalībniekiem apmeklēja fotoizstādi par putniem.