Spārnotākais pasākums “Putnu dienas”


2019.gada 5.aprīlī sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra vadītāju Reģīnu Indriķi tika rīkots spārnotākais pasākums “Putnu dienas 2019”. Pasākuma ietvaros tika atklāta mākslinieces un Dabas aizsardzības pārvaldes dizaineres Daigas Segliņas oriģinālzīmējumu izstāde “Daba spēlēs un zīmējumos”.

Daudz vērtīgu ziņu par Latvijas putniem, to ķermeņa uzbūves īpatnībām un putnu būrīšu veidiem sniedza Reģīnas Indriķes sagatavotā prezentācija. Skolēni aktīvi piedalījās viktorīnā par Latvijas putnu sugām un putnu ligzdošanas vietām. Pasākuma praktisko nodarbību laikā tika izgatavoti putnu būrīši zīlītēm un mušķērājiem. Šis izzinošais pasākums mudināja bērnus ne tikai dziļāk iepazīt apkārtējo dabu, bet arī rūpēties par to.