Svinīgā gaisotnē tika iesvētīti jauni jaunsargi


2018.gada 27.martā notika pasākums, kura laikā Ludzas Novadpētniecības muzejā tika iesvētīti jauni jaunsargi.

Kopš 2017.gada 1.septembra tika dibināta jaunsargu vienība Pildas pamatskolā. Vienībā tika uzņemti jaunsargu kandidāti, kuri pēc izturētā pārbaudes laika pulcējās muzejā, lai nodotu zvērestu un piebiedrotos Latvijas jaunsargu pulkam.

Svinīgā gaisotnē muzeja zālē tika ienests Latvijas valsts karogs. Pirms zvēresta nodošanas jaunsargu vienības instruktors V.Meškovskis svinīgā gaisotnē uzsvēra, ka jaunsardze skolēniem dod iespēju radoši un interesanti pavadīt savu brīvo laiku. Turklāt var droši apgalvot, ka jaunsargi kļūs par Latvijas valsts patriotiem, kuri mīlēs savu valsti un augs tās attīstībai. “Augsim Latvijai!” – tā skan jansargu devīze. Pēc zvēresta instruktors apsveica jauniesvētītos jaunsargus un izsniedza ilgi gaitītās apliecības.

Zilupes novada jaunsargu vienības jaunsargi A.Andžāne, U.Pupovs, A.Proma, R.Jansons pastāstīja pasākuma dalībniekiem par 1949.gada 25.marta deportācijām mūsu valstī un uzsvēra, ka izsūtījums uz visiem laikiem mainījis daudzu cilvēku likteņus.

Ludzas Novadpētniecības muzeja izstāžu un ekspozīciju kurators V.Dzevaltovskis iepazīstināja klātesošos ar deportēto Ludzas novada iepdzīvotāju atmiņām. Vienkāršo cilvēku ciešanas, sūrie darba apstākļi Sibīrijas aukstajos plašumos, neziņa par savu un savas ģimenes nākotni raisīja klātesošajos pārdomas par to, kāds bija mūsu tautiešus liktenis tālajās ārzemēs.

Svinīgā gaisotnē jaunsargi ienesa muzeja zālē Latvijas valsts karogu

Pēc zvēresta nodošanas instruktors V.Meškovskis apsveica jausargus un pasniedza apliecības

Pildas vienības jaunsargi