Tiek restaurēts Ludzas Novadpētniecības muzeja eksponāts „Ormaņa kariete”


Ludzas Novadpētniecības muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciski izglītojoša iestāde, kas vāc, glabā, pēta un popularizē Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kā arī Latgales dabas bagātības un īpatnības, tautas celtniecības pieminekļus, Latgales reģiona lauksaimniecības tradīcijas. Mūsu muzeja krājumā glabājas ļoti interesants objekts – 19.gs.2.p.-20.gs.s. ormaņa kariete.

Ludzas Novadpētniecības muzeja eksponāts ormaņa kariete  pēc koka un metāla detaļu restaurācijas

 

Ludzas Novadpētniecības muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciski izglītojoša iestāde, kas vāc, glabā, pēta un popularizē Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kā arī Latgales dabas bagātības un īpatnības, tautas celtniecības pieminekļus, Latgales reģiona lauksaimniecības tradīcijas. Mūsu muzeja krājumā glabājas ļoti interesants objekts – 19.gs.2.p.-20.gs.s. ormaņa kariete. Muzeja krājumā tā ienākusi 1970.gada 2.februārī un ir zināms, ka tā piederējusi Maksimam Boļšakovam, kurš lietojis karieti līdz pat 1945.gadam. Par karieti tika samaksāti 50 rubļi un jau tajā laikā piezīmēs atzīmēts, ka kariete ir jārestaurē, tā ir satrupējusi un dzelzs daļas ir sarūsējušas.

                 Karietes korpuss darināts no metāla. Priekšpusē atrodas ormaņa buka ar metāla paliktni kājām. Aizmugures sēdeklim, kas domāts diviem pasažieriem, liels nolaižams jumts, ko pacēla virs pasažieru galvām lietus laikā. Iepretī lielajam sēdeklim bukas aizmugurē atrodas mazāks nolaižams sēdeklis trešajam pasažierim. Pajūga ratu riteņiem ir cietas gumijas riepas, kas klusināja braukšanu pa nelīdzeno bruģi.

                 Kariete jau ilgi pirms nonākšanas muzejā bija piedzīvojusi neapskaužami skarbus lietošanas un glabāšanas apstākļus. Kariete uz doto brīdi netiek eksponēta. Mūsu krājumā tā ir vienīgā kariete. Šogad tika sagatavots, iesniegts un atbalstīts VKKF projekts “Ormaņa karietes restaurācija un pieejamības nodrošināšana Ludzas Novadpētniecības muzejā”. Par projekta līdzekļiem tika restaurētas (karkasa detaļas, spārni, atsperu bloki) vai daļēji nomainītas metāla (kronšteini, salokāmas detaļas utt.) un koka detaļas, tika atjaunota bremžu sistēma. Ir plānots, ka 2016.gadā mēs varēsim atjaunot karietes ādas apšuvumu, kas ir ļoti laikietilpīgs un padārgs darbs. Pēc restaurācijas kariete papildinās Brīvdabas nodaļas apskates objektu  skaitu un kalpos kā vizuāli vērtīgs uzskates materiāls, kurš ataino 20.gs.s. pārvietošanās līdzekļus. Plānojam, ka restaurētā “Ormaņa kariete” tiks izmantota dažādos muzeja brīvdabas pasākumos (piemēram, programmas “Jaunlaulāto sagaidīšana LdNM” laikā).

 

Ormaņa kariete pirms restaurācijas, 2015