“Trešās Atmodas sardzē”


2013.gada 9.novembrī  Ludzas  Novadpētniecības muzejā notika konkursa “Trešās Atmodas sardzē” uzvarētāju apbalvošana.

Ludzas 2. vidusskolas  2.b  klases audzēkņi uzstājas ar dzejas kompozīciju

“Veltījums Trešajai Atmodai”

Konkursa “Trešās Atmodas sardzē” noslēgums

Ludzas Novadpētniecības muzejs, Ludzas Bērnu un jauniešu centrs un Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2013.gada septembrī izsludināja konkursu skolēniem “Trešās Atmodas sardzē”.  Konkursa dalībnieki aktīvi vāca iedzīvotāju atmiņu stāstījumus, dokumentus un liecības par Trešās Atmodas sākumu— Tautas frontes dibināšanu, barikāžu laiku, Baltijas ceļu.  2013.gada 9. oktobrī muzejā notika uzvarētāju apbalvošana. Par labākiem tika atzīti Ludzas 2.vidusskolas 2.b klases skolēni (klases audzinātāja Larina Abdusamatova), kuri iestudēja dzejas kompozīciju, kā arī savāca J.Mileko atmiņas un dokumentus, kā arī A.Streļča fotomateriālus.

Vērtīgas balvas saņēma Ludzas pilsētas ģimnāzijas audzēkni E.Pļenkova, R.Losevičs, M.Beļecka, kā arī Ludzas 2.vidusskolas 8.a klases skolēni (klases audzinātāja J.Joņičenoka).