,,Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldei – 5 gadi”


2013.gada 22.februārī, Ludzas Novadpētniecības muzejā Valsts robežsardzes (VRS) Aviācijas pārvaldes 5. gadadienas pasākumu ietvaros tika atklāta VRS Aviācijas pārvaldes izveidotā ceļojošā fotoizstāde ,,Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldei 5 gadi”.

(Priekšplānā no kreisās) Valsts robežsardzes Ludzas Aviācijas pārvaldes priekšnieks, pulkvedis A.Šukšins, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja A.Gendele, Ludzas Novadpētniecības muzeja ekspozīciju un izstāžu  kurators V.Dzevaltovskis

,,Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldei  – 5 gadi”

Piektdien, 22.februārī, Ludzas Novadpētniecības muzejā Valsts robežsardzes (VRS) Aviācijas pārvaldes 5. gadadienas pasākumu ietvaros tika atklāta VRS Aviācijas pārvaldes izveidotā ceļojošā fotoizstāde ,,Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldei 5 gadi”.

Vēsturiskā izziņa: Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde tika izveidota 2008.gada 1.martā, pārvaldes priekšnieka amatā ieceļot pulkvežleitnantu Aleksandru Šukšinu. 2009.gada 3.martā ar Valsts robežsardzes noteikumiem Nr.11 apstiprināts VRS Aviācijas pārvaldei karogs – ar devīzi: ,,PAR LATVIJAS DEBESĪM UN ZEMI”, kura mets apstiprināts Valsts Heraldikas komisijā un 2009.gada 6.martā iesvētīts Ludzas Romas katoļu baznīcā. VRS Aviācijas pārvaldes sastāvā ir sešas struktūrvienības:

– Nodrošinājuma nodaļa;
– Finanšu un plānu nodaļa;
– Administratīvā nodaļa;
– Aviācijas dienests;
– Aviācijas inženiertehniskais dienests;
– Apsardzes un speciālo uzdevumu nodaļa.

Fotoizstāde izveidota ar mērķi veicināt VRS tēla atpazīstamību sabiedrībā un uzskatāmi parādīt VRS Aviācijas pārvaldes operacionālo un taktisko spēju attīstību 5 gadu laikā. Tā sagatavota kā uzskatāmi informatīvs materiāls, kurā fotogrāfijās un komentāros atspoguļota VRS Aviācijas pārvaldes izveide, attīstība, pilnveidošanās, robežsarga dienesta ikdiena un sabiedriskās aktivitātes.

                 Izstādē var aplūkot 62 fotogrāfijas, kurās atainota Aviācijas pārvaldes izaugsme, mācības, ikdiena un dažādi pasākumi. Viena konkrēta fotogrāfiju autora nav, izstādē savāktas fotogrāfijas, kas tapušas gan mācību, gan dažādu pasākumu laikā. Aviācijas pārvaldi bija apmeklējuši Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” un Ludzas mūzikas pamatskolas audzēkņi. Savus iespaidus par redzēto viņi atainoja zīmējumos, kurus arī var redzēt izstādē.

Pasākumā piedalījās VRS Aviācijas pārvaldes amatpersonas, Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas un kadeti, Ludzas novada domes pārstāvji, Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Rūķītis” audzēkņi un pedagogi, kā arī Ludzas pilsētas iedzīvotāji.

Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja Alīna Gendele izteica pateicību Aviācijas pārvaldes robežsargiem gan par to, ka viņi ne tikai sargā mūsu valsts un ES robežu, bet arī aktīvi rīko dažādus informatīvos pasākumus, paši aktīvi piedalās pasākumos.

Noslēgumā izstādes apmeklētājiem bija iespēja vērot VRS Aviācijas pārvaldes kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumus.

                 Ludzas Novadpētniecības muzejs pateicas VRS Aviācijas pārvaldei par sadarbību, īpaši Vijai Enikovai, Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes vecākajai inspektorei (pārvaldes priekšnieka palīdzei) un cer uz turpmāko sadarbību!