Viduslaiku modes valdzinājums


Ludzas Novadpētniecības muzejs jau 97 gadus vāc, rūpīgi saglabā un popularizē Austrumlatgales visdažādākās vēstures liecības. Lai ietu kopsolī ar laiku, muzejs savās ekspozīcijās izmanto mūsdienīgās tehnoloģijas, tādējādi atspēkojot pazīstamo stereotipu “muzejs – senatnīgo mantu glabātuve”.

Pārkāpjot vēstures ekspozīcijas slieksni, apmeklētājam ir iespēja nevis pasīvi vērot artefaktus vitrīnās, bet pārvērsties par ceļotāju laikā. Muzeja vēstures ekspozīcija sastāv no vairākām ekspozīciju zālēm, kas aptver laika posmu no aizvēstures līdz 1918.gadam. Ekspozīcijas daļa “Viduslaiki Ludzas novadā” pamatā atspoguļo pētījumu rezultātus par Ludzas Livonijas ordeņa pils vēsturi. 2014.gadā šī ekspozīcija tika zinātniski pilnveidota un papildināta. Ekspozīcijā ir apskatāmas 2014.gada vasarā pilskalnā veikto izrakumu laikā atrastās senlietas, savukārt ar multimediju tehnoloģijas palīdzību tagad ir iespējams vizuāli rekonstruēt Ludzas pils digitālo panorāmu, kura ir izveidota pateicoties Latgales attīstības aģentūras projektam “Pskov de Tuor”. 2014.gadā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. ELRI-191 “Arheoloģija, Vara. Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai” ietvaros tika izgatavoti viduslaiku sievietes un vīrieša tērpu atdarinājumi, diemžēl – bez apaviem (piešķirtais finansējums nebija pietiekošs, lai iegādātos apavus). Lai papildinātu ekspozīciju ar viduslaiku sievietes un vīrieša tērpu atdarinājumiem un nodrošinātu to pieejamību plašam apmeklētāju lokam, 2015.gadā Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursā tika iesniegts un atbalstu guva projekts “Viduslaiku modes valdzinājums” (līgums Nr. P-125/2015). Par piešķirto finansējumu iegādājamies vīrieša un sievietes 16. gs. apavu rekonstrukcijas. Pamatojoties uz reprodukcijām, tāda tipa apavi ir bijuši karalim Henrijam VIII. Ļoti skaisti ir sievietes apavi ar izšuvumiem un dārgakmentiņiem, uz korķa zoles. Šāda tipa kurpes var uzskatīt par priekštečiem t.s. platformas kurpēm. Apavus izgatavoja Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente Guna Zommere: “Ar vēsturisko apavu izgatavošanu nodarbojos kopš 2012.gada, par pamatinformāciju ņemot atbilstoši laika periodam pieejamo gleznu, gravīru un zīmējumu reprodukcijas un specializētus ārvalstu literatūras izdevumus. Apavu izgatavošanā izmantoju konkrētam laika periodam atbilstošus materiālus – dabīga āda, vaskots lina diegs, lineļļa u.c. – pielietojot tā laika apavu izgatavošanas tehniskos risinājumus un tradīcijas”.