Viktorīna “Vai tu pazīsti Ludzas vēsturi?”


No 2020.gada 17.decembra līdz 2021.gada 15.janvārim Ludzas Novadpētniecības muzejs organizē viktorīnu “Vai tu pazīsti Ludzas vēsturi?”. Uz viktorīnas jautājumiem var atbildēt elektroniski vai atbildes var iesniegt Ludzas Novadpētniecības muzejā. Atbildot uz jautājumu viktorīnas dalībnieks saņem vienu punktu. Viktorīnas uzvarētāju nosaka pēc lielāka punktu skaita. Viktorīnas anketa publicēta Internetā https://forms.gle/TcR96a12nkQjSxhE8