„Vitebskas senatne – II”


2010.gada 28. un 29.oktobrī Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore Inga Prikule un direktores vietniece zinātniskajā darbā Milāna Bule piedalījās starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „Vitebskas senatne – II” Baltkrievijas Republikas Vitebskas pilsētā. Konferenci organizēja Vitebskas apgabala Novadpētniecības muzejs.

No vēstures ir zināms, ka gadsimtiem ilgi Ludza bija gan Polijas, Zviedrijas, gan Vācijas un Krievijas ietekmē. Ļoti cieši Ludzas vēsture ir saistīta ar Baltkrieviju. 1796. gadā Ludzu pievienoja Vitebskas guberņai. Ludza kļuva par Vitebskas guberņas apriņķa pilsētu. Veselu gadsimtu pilsēta ir bijusi Vitebskas guberņas sastāvā.

Rīkotajā konferencē uzstājās vairāk nekā 40 dalībnieki no Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas, Vitebskas, Minskas, Polockas universitātēm un muzejiem, Vitebskas senatnes pētnieki no Krievijas un Ukrainas. Latviju pārstāvēja trīs Latgales muzeju speciālisti: Balvu Novada muzeja, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja, kā arī Ludzas Novadpētniecības muzeja speciālisti. Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki jutās pagodināti, jo uzstājās pirmajā konferences dienā. Šajā dienā visiem interesentiem arī bija iespēja iepazīties ar Vitebskas apgabala Novadpētniecības muzeja ekspozīcijām un izstādēm, kā arī pārrunāt kopīgus darba jautājumus. Otrajā konferences dienā uzstājās dr.hist. Antonija Vilcāne, Latvijas vēstures institūta arheoloģijas nodaļas vadītāja (pārstāvēja Preiļu muzeju), kā arī Balvu novada muzeja direktore Iveta Supe un viņas vietniece Guna Ševkina. Pēc konferences gida pavadībā delegācijai no Latvijas bija piedāvāta neliela ekskursija pa Vitebskas vēsturisko centru.

Pirms doties mājās, mums bija iespēja apmeklēt tikai šogad atklāto mākslinieka Nikolaja Dundina mākslas galeriju. 2007.gadā mākslinieks piedalījās mūsu muzeja rīkotajā starptautiskajā plenērā „Rudens sirmajā Ludzā”.

Gribētos uzsvērt, ka šādi starptautiski pasākumi muzejiem un pārējām kultūras iestādēm ir ļoti nepieciešami, jo tiek nodibināti jauni kontakti, ar kolēģiem veidotas iestrādnes turpmākai sadarbībai. No 2009.gada decembra līdz 2010.gada oktobrim Ludzas Novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde „Drosmīgais Kuļņevs” tika eksponēta Vitebskas apgabala Novadpētniecības muzejā. Izstāde radīja lielu interesi kolēģu vidū. Tā ir ļoti nozīmīga, jo tuvojas 200 gadskārta kopš 1812.gada Tēvijas kara beigām, tāpēc jau 2011.gadā izstāde ceļos uz Novopolockas pilsētu Baltkrievijas Republikā, iespējams arī uz Maskavu.

                                M.Bule, direktores vietniece